Sakset/Fra hofta

Av Lars Ingvald Moxnes, Adjunkt

Det har brutt ut en pussig strid i Aftenposten. Den 9. mars gikk Henrik Thune hardt ut mot professor Frank Aarebrot og ba denne om å «bli ved sin lest». Grunnen til at Thune som fersk doktorand velger å belære Professor Aarebrot er at sistnevnte påpekte noen ubehagelige sannheter om Islam i Aftenposten 28. februar: Blant annet at islams manglende skille mellom religion og politikk gjør at muslimer ofte har vanskelig for å finne seg til rette i sekulære samfunn. Leseren får inntrykk av at Thune er hva han anklager Aarebrot for ikke å være: en religions-ekspert. Det er ikke Thune. Han snakker ikke noe språk fra Midtøsten og han er såvisst ikke noen ekspert på Islam. Thunes kunnskap om Midtøsten er av mer journalistisk art, som kommentator for NRK. Det krasse innlegget er derfor for et mysterium å regne. Løsningen er snublende nærliggende : Aarebrot representerer Arbeiderpartiets høyrefløy og Thune tilhører venstresiden. Det samme kan forresten sies om resten av Nupi – som under Jan Egeland har mistet enhver pretensjon om å være tverrpolitisk. Thune er en av Utenriksminister Gahr Støres akademiske koffertbærere. Dette dreier altså ikke en akademisk uenighet, det er en fløystrid i Arbeiderpartiet. Stridens kjerne er om Norge skal fortsette Støres dialoglinje overfor Islam, eller om de skal prøve å stjele Frps klær.

Moxnes` innlegg ble refusert av Aftenposten.