Nytt

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen uttaler seg klart og tydelig mot hijab på barn i et intervju med Dagbladet. Hun uttaler seg på en måte som viser at hun skjønner hva det handler om. Men når hun kommer til vedtak trekker hun seg: hun vil ikke ha noe forbud. Når den som sitter med den politiske makten sender så doble signaler, faller også verdien av den moralske fordømmelsen.

– Hijab i barneskolen i Norge er noe som har kommet de siste åra. Jeg oppfatter det som tvang overfor småbarn, og det hindrer dem i å delta på lik linje med andre barn i norsk skole, sier Halvorsen.

Hun forteller også at hun selv har reist mye i muslimske land og at hijab for små jenter på ingen måte er vanlig der.

– Jeg kan ikke se at det finnes noen religiøs begrunnelse for å ikle småjenter hijab. Det er heller ingen tradisjon i muslimske land for å behandle små jenter som voksne damer, sier Halvorsen.

Hijab for småjenter oppfattes som en markør som blir valgt for at de skal holde avstand og ikke inkluderes, sier Halvorsen.

– Hvorfor tror du da at foreldre velger å kle døtrene sine i hijab?

– Jeg ønsker først og fremst foreldre som gjør dette på banen som kan forklare hvorfor de velger dette. Jeg er redd det er et sosialt signal om at man ønsker sterkere kontroll også over barnas seinere valg, sier kunnskapsministeren.

Hun er klar over at utspillet hennes kan være en brannfakkel.

– Det kan hende noen blir provosert av dette, men det må vi tåle. Det er viktig at vi som samfunn sier tydelig i fra at dette ønsker vi ikke, sier Halvorsen.

At hijab er et signal om avsondring og avstandsmarkering til det norske samfunn, er selvfølgelig kjernen i problemet. Det er aktiv segregering, og vil selvsagt få betydning for disse jentenes sosiale utvikling.

Når norske myndigheter tillater hijab på jenter i barneskolen tillater de at foreldrene aktivt motarbeider integrering.

Likevel vil ikke Halvorsen ha et forbud. Dermed blir hennes fordømmelse tomme ord.

At hun har forstått hva det handler om, men likevel ikke vil gjøre noe når hun sitter med den politiske makten, gjør ansvaret enda større.

Vil ha bort hijab for barn