Nytt

Den rødgrønne regjeringen har systematisk hemmeligstemplet en rekke saker fra Riksrevisjonen (Stortingets kontrollorgan) om mangefullt vedlikehold av veier, svak styring med sykehusene og utstøting av arbeidslivet. 26. juni oversendte Riksrevisjonen flere til dels meget kritiske brev om sentrale saker i valgkampen. Blant annet stiller Riksrevisjonen seg kritisk til pengebruken, skriver Aftenposten.

Riksrevisjonen har også tatt opp flere kritiske spørsmål med miljøvernminister Erik Solheim om regjeringens miljøresultater for å redde klimaet og har stiller spørsmål ved prosjektstyringen i Posten Norge og NSB.

Alle sakene er imidlertid unntatt offentlighet til etter valget, noe den rødgrønne regjeringen begrunner det med at sakene ikke er oversendt til Stortinget enda.

–Helt uakseptabelt. Det er spesielt alvorlig i en valgkamp at Regjeringen velger å holde viktig informasjon fra Riksrevisjonen hemmelig, sier Venstre-leder Lars Sponheim. –Dette avslører et grunnleggende udemokratisk sinnelag som jeg tror velgerne ikke aksepterer.

Hemmelige statsråd-brev.

I løpet av de siste to ukene har statsrådene levert sine svar på kritikken fra Riksrevisjonen.

Seneste i forrige uke sendte statsråd Liv Signe Navarsete tre lange brev hvor hun redegjorde for problemene i NSB, Veivesenet og Posten.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen har også laget en lang, hemmelig redegjørelse hvor han svarer på kritiske spørsmål om innsatsen for å få uføre og sykemeldte i arbeid. Først etter valget blir brevene offentlige.

At landets velgere først får innsyn i pengeskandalene etter valget skyldes Arbeiderpartiet, Høyre og Krf. Ved forrige stortingsvalg var publikum sikret innsyn i slike saker, men i 2006 sørget de tre partiene for en regelendring om såkalt «utsatt offentlighet i Riksrevisjonen. Endringen trådte i kraft sommeren 2006.

Begrunnelsen var at regjeringen og byråkratene «må bruke betydelige ressurser» for å forsvare seg mot de kritiske spørsmålene før de endelige rapportene ble lagt frem for Stortinget. Høyre, KrF og Ap viste også til at det kunne være «vanskelig å oppnå tilsvarende publisitet når det gjelder beriktigelser» når journalister fremstilte Riksrevisjonens kritikk i fete titler og spissede ingresser.

24. september – ti dager etter stortingsvalget – legger riksrevisor og tidligere Ap-statsråd Jørgen Kosmo to av de kritiske rapportene om tilstanden på norske veier og innsatsen for å få folk i arbeid. En måned etter valget blir resten av sakene offentlige, fire måneder etter at statsrådene fikk kjennskap til kritikken.

–Jeg synes det er oppsiktsvekkende at SV og Sp er med på et slikt hemmelighold. For folk flest er det åpenbart at dette er brev og rapporter som burde vært en del av det offentlige ordskiftet i valgkampen, sier Sponheim.

Aftenposten: Kritikk skjules til etter valget