Den rødgrønne regjeringen har systematisk hemmeligstemplet en rekke saker fra Riksrevisjonen (Stortingets kontrollorgan) om mangefullt vedlikehold av veier, svak styring med sykehusene og utstøting av arbeidslivet. 26. juni oversendte Riksrevisjonen flere til dels meget kritiske brev om sentrale saker i valgkampen. Blant annet stiller Riksrevisjonen seg kritisk til pengebruken, skriver Aftenposten. Riksrevisjonen har også tatt […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.