Nytt

Aslak Nore kommer med bok til høsten om Det nye Norge. Han mener USA har noe å lære oss. Aftenposten hadde et intervju med ham i Brooklyn, der han bor store deler av året.

Begrepet «Ekstremistan» er ganske enkelt ideen om at innvandringen gjør det norske samfunnet mer ekstremt – med større ytterpunkter, forsterkede forskjeller og mer ekstrem politikk. Det handler om samhold, tillit og om hvordan et stadig mer flerkulturelt Norge står i motsetning til verdiene knyttet til sosialdemokrati og velferdssamfunn. Dette er sensitive saker.

–Vi må tørre å si at innvandringen har skapt en latent samfunnsuro. Vi må våge å snakke om hva det bunner i. Først da tror jeg vi kommer videre, sier Nore.

–Norge i dag er konfrontert med et etnisk mangfold av et helt annet kaliber enn før. I USA har de gjort dette i hundrevis av år, og Europa må prøve å tenke litt mer som amerikanerne. Folk sier at det er umulig fordi USA er et innvandrerland. Men utgangspunktet er enkelt: kom gjerne til landet vårt. Gjør det bedre! Men gjør du noe galt, gjør du noe galt, og da hjelper det ikke å skylde på at du kommer fra en vanskelig bakgrunn.

Nore mener vi klientifiserer innvandrerne. Vi må kreve mer. Ellers forsvinner dugnadsånden som holder velferdsstaten oppe.

I boken skriver han om dugnad i flerkulturelle idrettslag i Oslo og Drammen som bilde på velferdsstatens utfordringer i møtet med det nye Norge.

–Poenget er enkelt. For at idrettslaget skal gå rundt, må folk betale medlemskontingent, kjøre til kamper og ta trenerverv. Alle som er involvert vet at innvandrere er underrepresentert i frivillig arbeid i norske idrettslag. Velferdsstaten er bygget rundt samme prinsipp. Skal du motta pensjon i fremtiden, må du betale skatt i dag. Derfor er punkt nummer én å få innvandrere i arbeid, og redusere andelen uføre. Ellers vil velferdsstaten lide samme skjebne som idrettslaget Drafn: den vil visne hen, sier Nore.

Nore er optimist. Han savner ikke det gamle Norge, og tror på et nytt. Men det kommer ikke av seg selv.

-Lett å være utlending i USA