Den israelske regjering krever at den svenske gjør noe som viser at den tar avstand fra Aftonbladets påstander om at israelske soldater plyndrer døde palestinere for organer. Utenriksminiser Carl Bildt skal etter planen besøke Israel 10. september, og det besøket henger det nå et spørsmålstegn over.

Aftonbladet har søkt om visum til Gaza for en journalist og fotograf og de søknadene skal det brukes ekstra lang tid på, sier regjeringens pressekontor.

Sverige og Israel er på kollisjonskurs: Sverige ser på saken som et spørsmål om ytrinsgfrihet, og mener regjeringen ikke kan fordømme, enn si gripe inn, mot en artikkel i en avis. Israel er opptatt av at Sveriges største avis publiserer en artikkel med grove beskyldninger, som bygger på spekulasjoner, og som er skrevet på en måte som minner om den klassiske blood-libel-myten, at jøder dreper ikke-jøder for vinning skyld eller som ledd i deres ritus.

Flere svenske kommentatorer som fordømte artikkelen, er imot at regjeringen skulle fordømme den, av prinsipp. Men det er også de politikere som ikke ønsker å diskutere om artikkelen er antisemittisk, men tvert om mener at Israel bruker dette argumentet for å senke kritikken. De krever nærmest at Carl Bildt og regjeringen tilbakeviser kravene fra Israel.

Bildt publiserte opprinnelig et innlegg på sin blogg som ikke tok stilling. Etter alt bråket skrev han et nytt innlegg der han understreker hvor sterkt regjeringen er mot antisemittisme. Men sørger for å balansere og tar ikke stilling til om artikkelen sprer gamle antisemittiske myter.

Det finns ett förbud mot hatbrott som inbegriper ett förbud mot antisemitisk agitation, men det är rättsväsendets – inte politikers – sak att påtala sådana brott och lagföra dem som till äventyrs sysslar med sådant.

När detta är sagt har vi samtidigt alla ett självklart ansvar att motverka sådana strömningar som hotar de grundläggande värdena i vårt fria och öppna samhälle.

Och dit hör förvisso antisemitiska påståenden och utfall oavsett vem som gör dem eller varifrån de kommer.

Som regering arbetar vi aktivt för att bekämpa fördomar och främja förståelse. Det kan – som nu – handla om anti-semitism, men det handlar självfallet också om fördomar mot t ex islam. Att vi är ett samhälle med stor öppenhet bygger inte minst på att vi på bredden av vårt samhälle arbetar för tolerans och förståelse och motverkar de fördomar och den intolerans som annars kan få förödande konsekvenser.

Men dette er for slapt for Israel. De fleste jøder reagerer sterkt på Donald Boströms artikkel og ser med en gang den antisemittiske kloen. Den kan man ikke snakke seg bort fra. De ønsker at den svenske regjeringen erkjenner dette, ellers blir fordømmelser av antisemittisme kun en formell øvelse. Men dette nekter Bildt.

Finansministeren fremførte dette budskapet på vegne av hele regjeringen etter søndagens regjeringskonferanse:

Finance Minister Yuval Steinitz strongly criticized the Swedish government in the weekly government meeting on Sunday, saying that its silence in face of the Aftonbladet article charging IDF soldiers with harvesting organs from dead Palestinians is tantamount to a diplomatic crisis.

«Anyone who is unwilling to condemn such a blood libel could be considered unwanted in Israel,» Steinitz said.
Advertisement

The finance minister added that the «Swedish government cannot remain indifferent, and the crisis will remain until Sweden responds in a different manner.»

«Israel cannot ignore such a manifestation of anti-Semitism,» Steinitz said.

Lang avstand

Det har vært to møter mellom svenske og israelske tjenestemenn, og atmosfæren skal ikke ha vært god på noen av dem. Bildt snakket med nasjonal sikkerhetsrådgiver Uzi Arad på telefon. De to kjenner hverandre, men tonen var ikke god. Arad krevde at Bildt og regjeringen fordømmer dette avskyelige utslag av antisemittisme.

Fredag møtte den israelske ambassadøren i Stockholm Benny Dagan statssekretær i svensk UD, Frank Belfrage. De snakket heller ikke samme språk. Israel krever noe, og regjeringen mener det ikke er deres bord. Israelerne mener at dette ikke har noe med sensur å gjøre, men konsekvens. Hvis ikke regjeringen fordømmer artikkelen, vil den bli stående og hefte ved Sverige utad, fordi innholdet er for alvorlig.

Kommentator og historiker Tom Segev tar for seg utenriksminister Avigdor Liebermans forsøk på å sammenligne med Sveriges taushet om Holocaust. Det var en svært uheldig sammenligning. Han trekker frem De hvite bussene og redningen av de danske jødene. Sverige var unnfallende som de fleste andre land i Europa, sier Segev. Han later til ikke å være helt klar over Sveriges tyskvennlige linje før og i første halvdel av annen verdenskrig.

Denne generalisering av skyld får ham til å trekke en sammenligning med dagens Israel som må sies å være skivebom.

Like other countries, Sweden failed to aid persecuted Jews in the 1930s, mostly in Germany and Austria, and only a few were allowed to settle in its territory. So it is possible to say the Swedes are partly responsible for the death of every Jewish refugee who was not allowed entry into Sweden and was later murdered by the Nazis. This is an accusation that can be directed at any country that turns away refugees who are fleeing death, including Israel.

Segev representerer det liberale Israel, som er varsom med å trekke inn Holocaust og annen verdenskrig i en aktuell debatt. Høyresiden har mindre kvaler med det. Men et samlet Israel står nok bak kritikken av Aftonbladets artikkel, og det er svenskenes manglende evne til å se artikkelen for hva den er, som skaper krisen.

Netanyahu to press Sweden to condemn IDF organ harvesting article

Comment / Lieberman wrongly stirring scandal over Sweden article