FNs Menneskerettsråd sirkulerer et brev om at Israel plyndrer palestinske lik for organer og har satt saken på dagsordenen. Dermed er FN med på å legitimere et rykte uten hold i virkeligheten, men som vekker til live en av de verste antisemittiske mytene. Den om at jøder bruker ikke-jøders blod rituelt.

Svenske Donald Boström og Aftonbladet har dermed fått full uttelling for sin famøse story fra 17. august i fjor om at israelske myndigheter plyndrer drepte palestinere for organer.

Palestinere som ble spurt stilte seg den gang uforstående til historien som Boström hadde hatt liggende i flere år, og forsøkt å få publisert, uten hell. Plutselig sa Aftonbladets ja til å publisere den i kulturdelen.

Historien førte til diplomatisk krise med Sverige. Den ble dementert, men begynte å leve sitt eget liv på nettet og i medier i den muslimske verden.

Nå har en NGO kalt «International Organization for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination», opprettet i Tripoli i 1976, skrevet et brev som er et stykke grovt propaganda. Det har FNs Menneskrettsråd tatt til seg og sender ut til medlemslandene. Saken er satt på dagsorden samtidig som Goldstone-rapporten skal behandles

Menneskerettsrådet er således med på å kompromittere FNs navn og rykte. Det er et ytterst giftig brev FN bidrar til å spre.

As if it is not enough for Israel:

(1) to create a state of immigrants on eighty percent of historic Palestine against
the will of its indigenous people, the Palestinians, and expel, through ethnic cleansing and massacres, which are fully documented, most of the Palestinians from their homeland that became Israel, to be followed by the destruction of their homes and villages and the erasure of their history in their country and all indications that they had ever been present there;

(2) to occupy the rest of Palestine, what is now known as ‘Occupied Palestinian
Territories’, to again create another wave of Palestinian refugees, to confiscate more land to establish illegal Israeli settlements, to oppress humiliate, and control their lives, their movements, their very means of existence, to force them into total submission;

(3) to create the largest open-air prison in the world, through the construction of
a wall that completely excludes the Occupied Palestinian Territories from the rest of the
world. Its consequences amount to an act of siege and economic genocide; a wall that the

International Court of Justice has ruled to be illegal and should be demolished;
(4) to let loose hordes of marauding gangs of Israeli illegal settlers so as to
launch pogroms against Palestinians, to burn their crops when ready for harvest, to uproot olive trees, tens and hundreds of years old, create more illegal settlements on any Palestinian land these gangs may decide upon, all under the protection of the Israeli Defence Force.

Now:
It is the turn of the dead, kidnapped and killed Palestinians. Their human organs, as
reported in the press, can be a source of immense wealth through illegal trafficking in the world market. Israeli physicians, Medical Centres, rabbis and the Israeli army may to be involved, according to reports published in the Swedish press and criminal investigations in the United States. After Israeli physicians remove organs they think marketable, the soldiers bury the bodies in graves that carry only numbers and no names, or place them in sealed caskets and deliver them under curfew conditions to the families and supervise the digging of the graves and burial.
We call upon physicians, medical centres and associations everywhere to condemn and
boycott Israeli physicians and medical centres;

Man bruker bevisst ladede ord fra jødenes egen historie: genocide og pogrom.

Boström refererte i sin artikkel til en skandale i USA, fra Brooklyn, som gjaldt ulovlig organtransplantasjoner. Men han unnlot å nevne at det var levende israelere som kom til USA, ikke organer fra døde personer.

Senere sendte israelsk Channel 2 en reportasje om uregelmessigheter ved et rettsmedisinsk institutt kalt Abu Kabir. Der var det en periode på 90-tallet fjernet hornhinner, hud og ben fra døde uten tillatelse, men det gjaldt sivile israelere, israelske soldater, fremmedarbeidere og palestinere. Noen ganger ble pårørende spurt, andre ikke. Det ble oppvask og lederen måtte gå.

UN Watch protesterer på det kraftigste mot at et FN-organ publiserer slike rykter som er ren antisemittisme.

The United Nations cannot allow itself to aid or abet such blatant incitement to racism. Given that the Office of the High Commissioner carefully screens all submissions before deciding to publish them—indeed, our own submissions to this session were edited to remove certain words referring to regimes such as Iran and Libya—we are deeply disappointed that this hateful text was accepted for publication as an official UN document, and that it is now being distributed as such within the Human Rights Council chamber.

Bernie Farber, the Canadian Jewish Congress chief executive, said the UN was involved in distributing allegations which reflect age-old «blood libels» accusing Jews of using human blood in certain of their rituals.

«Not only is there no proof, it is a take-off of the historical calumny of the Jewish blood libel, and that this is coming out under the auspices of the United Nations, and from an accredited UN organization, is breathtaking in its shame,» Mr. Farber said.

UN Watch Exposes UN Circulation of Israeli Organ Blood Libel

«Våra söner plundras på sina organ»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂