Feature

For annen gang var Pakistans tidligere president Mohammed Rafiq Tarar æresgjest ved feiringen av Pakistans nasjonaldag i Norge. Det er blitt kutyme at kjente politikere deltar, og at mediene gir positive referat. Aftenposten bryter med denne tradisjonen når avisen på lederplass kritiserer valget av æresgjest. Det er sterk kost til Aftenposten å være.

Til årets pakistanske feiring var blant andre Pakistans tidligere president Mohammed Rafiq Tarar invitert. Det er et underlig valg. Tarar tilhører den strenge islamske deobandibevegelsen, som er lite utbredt blant norskpakistanere. Som tidligere dommer i høyesterett var Tarar motstander av at ahmadiyya-muslimer skulle få delta i valg eller inneha viktige juridiske stillinger. Ifølge den uavhengige og prisbelønte pakistanske ukeavisen The Friday Times dømte Tarar i sin tid som dommer også forbrytere til krysshugging av hender og føtter.

Kritikken faller nok det pakistanske miljøet tungt for brystet. Var det nødvendig å henge ham ut på den måten, vil de nok spørre. Men hvis man først begynner å spørre, kan man undres over flere ting: Tarar var æresgjest også i 2007, hvor han bla. besøkte Drammen. Hvorfor kommer kritikken først nå? Besøket kommer neppe som lyn fra klar himmel, kanskje avisen burde prøve å besvare hva det er som gjør at det pakistanske miljøet i Norge inviterer en slik person?

Aftenposten greier ikke kvitte seg med sine reflekser: avisen mener det bare er rett og rimelig at minoriter feirer opprinnelseslandets nasjonaldag. Avisen underslår at mange omtaler Pakistan som «hjemland». Valget av Tarar sier noe om en umusikalitet i forhold til det norske samfunn og demokratiske verdier. Å invitere en eks-president som ville frata ahmadiyya-muslimer stemmeretten, røper noe om hvilke standarder man står for. Man tenker uvilkårlig på at kristne nylig ble brent til døde. Det er utslag av den samme hatefulle holdningen til ikke-troende.

I år var også Carl I. Hagen til stede, noe Aftenposten ikke unnlater å bemerke syrlig. Hagen skar opp kake for Tarar.

Nasjonaldager