Nytt

Irland har mot sterke protester vedtatt en blasfemilov som gjør det straffbart å håne, spotte og latterliggjøre religion. Loven minner om det avviste norske forslaget og betyr en innskrenkelse av ytringsfriheten.

Loven blev underskrevet torsdag af den irske præsident, Mary McAleese, trods opfordringer fra flere sider til, at hun skulle lade den prøve ved højesteret.

Som resultat kan journalister, foredragsholdere, forlag og alle andre, der ytrer sig offentligt, blive fundet skyldige i blasfemi, hvis de siger eller skriver noget, som bliver opfattet som groft fornærmende eller krænkende for et betydeligt antal mennesker, der følger en religion.
..

Eoin O’Dell, professor i jura ved Trinity College i Dublin, forudser, at konsekvensen bliver en udpræget grad af selvcensur, fordi folk ikke vil udtale sig om bestemte emner af frygt for at blive sagsøgt.
..
Gruppen Atheist Ireland har været en af de mest højrøstede modstandere og vil presse på for at få loven lavet om: »Den ansporer til, at folk skal føle sig krænket, og kriminaliserer ytringsfrihed. Vi burde i stedet uddanne folk til at debattere i en god tone,« siger Michael Nugent, formand for foreningen.

Den har fået opbakning fra flere irske forfattere, European Humanist Federation, der repræsenterer 42 organisationer i 19 lande, Index on Censorship, der advokerer for ytringsfrihed globalt, og en række kendte meningsdannere som den britiske forsker og religionskritiker professor Richard Dawkins, som står bag «Illusionen om Gud».
….
Professor Jonathan Turley, der bidrager med juridiske artikler i aviser som New York Times og Washington Post, fastslår på sin blog, Jonathanturley. org, at det irske tiltag er et skandaløst angreb på ytringsfriheden : »Regeringen burde foreslå at fjerne paragraffen fra grundloven i stedet for at begrænse borgernes frihed,« skriver han og kalder trangen til at beskytte religion en farlig tendens i Vesten. Det giver O’Dell ham ret i.

»For 20 år siden, da «De Sataniske Vers» blev offentliggjort, forsvarede Vesten Rushdies ret til at gøre det; i dag er der en tendens til at mene, at religion skal vises respekt,« siger han og henviser til blandt andet Muhammed-krisen.

Irland stækker ytringsfriheden
Religionskritik: Man skal vare sin mund iIrland . En ny lov har gjort det forbudt at kritisere religion.

Jyllands-Posten 26. juli 2009