Nytt

Den rødgrønne regjeringen legger frem et lovforslag om å innlemme kvinnekonvensjonen i menneskerettighetsloven og dermed gi den forrang fremfor norsk lov. – Vi vil verne kvinner mot Frps likestillingspolitikk, sier Knut Storberget, som vil gjennomføre løftet fra Soria Moria før et eventuelt borgelig regjeringsskifte finner sted:

— Vi ønsker og styrke kvinners rettigheter som en mørkeblå side prøver å bryte ned. Vi vil verne kvinner mot Frps likestillingspolitikk, sier justisminister Knut Storberget.

Lover mer bråk

— Hvilke områder av Frps politikk tenker dere spesielt på da?

— Vi snakker om generelle regler i samfunnet og i politikken, for eksempel 40 prosents-regler. De kan fjerne regler i likestillingsloven med et pennestrøk, og de kan fortsatt gjøre det etter at konvensjonen er inkorporert. Men det vil bli vanskeligere, og det vil bli mer bråk, både nasjonalt og internasjonalt, mener Storberget.

Dagbladet: Vil beskytte kvinner mot Frp