Sakset/Fra hofta

VG finner det oppsiktsvekkende at justisminister Knut Storberget ikke kan eller vil garantere at religionssatire som karikaturtegningene vil være tillatt hvis den nye blasfemiloven blir vedtatt. VG er ikke i tvil om at karikaturstriden danner bakteppet for det nye lovforslaget.

Vi stiller oss bak appellen om å la alle livssyn – religiøse eller ikke – forbli vidåpne for debatt, kritikk og satire.


Justisminister Knut Storberget er en politiker som liker å gjøre alle til lags. Det kan han ikke i denne saken. Han må velge mellom å beskytte religionene mot fornærmelse, og å verne om den frie debatt. Å forby krenkelse av tro og livssyn, innebærer å gjøre knefall for autoriteter som vil hegne om sin posisjon.

Vi er ikke i tvil om at det er striden rundt Muhammed-karikaturene som har ført til forslaget om å utvide rasismeparagrafen, til også å omfatte religion. Det Storberget ser ut til å ha glemt, er at bak slagordene og parolene gikk det den gangen også fruktbare diskusjoner om religion og ytringsfrihet – i avisspalter, kantiner og skolegårder. Ofte er det gjennom meningsytring og verbal konfrontasjon vi kommer videre. Blir forslaget til ny straffelov stående, risikerer vi at disse viktige debattene forstummer.

leder lørdag 24. januar 2009