Nytt

I løpet av fire år har justisminister Knut Storberget gjennomført bare tre av 12 foreslåtte tiltak fra Voldtektsutvalget. Storberget fikk overlevert forslagene fra det regjeringsoppnevnte utvalget i 2008, og etterlot ingen tvil om at de ville bli gjennomført:

– Jeg mener at tiltakene er gjennomførbare. Dette er konkrete innspill som er lette å innføre og vanskelig for politikere å vri seg unna, sa Storberget da han mottok rapporten.

Men etter seks år som justisminister, og snart fire år etter at voldtektsutvalget leverte sine forslag, gjenstår det fortsatt en del.

I går kveld sa Storberget til VG:

– Jeg synes vi har fulgt opp hovedretningen i utvalgets arbeid og det som Justisdepartementet har ansvaret for. Særlig når det gjelder den sentrale enheten som vi har lagt innunder Kripos, som utvalget mente skulle være en egen enhet. Vi har dessuten skjerpet straffenivået, utvidet bistandsadvokatordningen, etablert team i politidistriktene og igangsatt forskning.

Storberget innrømmer at den nåværende situasjonen gjør det vanskelig å være stolt, men minner om at det ikke er noen automatikk i at statsråder skal følge opp forslag fra fagutvalg:

– Er du stolt av dine tiltak mot voldtekter og overfallsvoldtekter?

– Når man ser situasjonen ute, så er det vanskelig å si at man kan være stolt. I hvert fall så er man ikke fornøyd. Dette viser vårt dilemma. Vi må tenke bredere enn strafferett og politi, svarer Storberget.

Storberget mener imidlertid at Oslo fortsatt er en trygg by, men at det kan være forbundet med risiko å bevege seg noen steder.

Voldtektsutvalget ble oppnevnt av regjeringen etter voldtektsbølgen i Oslo i 2007, hvor det bla ble registrert 29 voldtekter bare i juli. Leder av utvalget, Rita Sletner, er overrasket over at Justisdepartementet ikke engang har fullstendig oversikt over hvilke av utvalgets forslag som er gjennomført:

– Vi leverte vår rapport på normert tid av respekt for ofrene. Nå vil jeg be justisministeren om å gjøre det samme. Det er rett og slett på tide med mer handling, sier hun.

Les Voldtektsutvalgets 12 hovedforslag her.

I dagens VG skriver politisk redaktør Hanne Skartveit at justisminister Storberget må ordne opp eller gå av:

Borgernes sikkerhet er et politisk ansvar. En regjering som ikke klarer å gi borgerne trygghet, er ikke verdt vår tillit. En stat som ikke klarer å sikre borgerne sine, har tapt.

Storberget har gått høyt ut i spørsmål om voldtekt og seksualisert vold. Nå må han levere på løftene sine. Klarer han ikke det, må han finne seg noe annet å gjøre. Norges justisminister kan ikke leve med at hovedstadens kvinner må bære frykten med seg hjem hver kveld.

VG: Voldtektsbølgen: 9 av 12 tiltak droppet