Nytt

På bestilling fra Bondevik-regjeringen leverte en arbeidsgruppe under ledelse av Politidirektoratet rapporten «Regjeringens sikkerhet» i 2004. Men til tross for at rapporten fikk høyeste prioritet, ble den hverken lest av statminister Jens Stoltenberg, justisminister Knut Storberget eller av statsrådene som hadde ansvaret for regjeringens sikkerhetsprosjekt, skriver Aftenposten:

I 2004 ble rapporten behandlet av Regjeringens sikkerhetsutvalg, som er det øverste organet for å diskutere sikkerhetsspørsmål i Norge. Utvalget besluttet at prosjektet skulle gjennomførers iht rapporten og at arbeidet skulle gis høyeste prioritet.

Men i 2005 tiltrådte Stoltenberg-regjeringen, og ingen av regjeringens sentrale statsråder leste rapporten med de like sentrale sikkerhetstiltakene.

Heller ikke fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) leste rapporten som lå til grunn for prosjektet hun hadde ansvaret for.

Heidi Grande Røys (SV), som var fornyings- og administrasjonsminister fra 2005 til 2009, i prosjektets begynnelse, innrømmer at heller ikke hun hadde lest rapporten som lå til grunn for prosjektet.

Det samme innrømmet statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Han tror imidlertid at han etter 22. juli har sett skisser og illustrasjoner. Og til kommisjonen viste han imidlertid til at han fikk en muntlig redegjørelse da han startet i jobben.
«Ikke sett»

Heller ikke Knut Storberget (Ap), som var justisminister fra 2005 til november 2011 har sett den sentrale rapporten. Han sier han ble fortalt at dette var et prosjekt som SMK hadde igangsatt i forrige regjeringsperiode.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, statsråd ved Statsministerens kontor, var ikke engang klar over at SMK hadde bedt POD utarbeidet en statusrapport for ulike sikkerhetstiltak.

Grete Faremo (Ap), nåværende justisminister og forsvarsminister 22. juli i fjor sier hun først skaffet seg informasjon om sikkerhetsprosjektet etter 22. juli.

Politimester Oddbjørn Mjølhus ledet arbeidsgruppen, som besto av representanter for Oslo politidistrikt, Forsvaret og statmininsterens kontor, som utarbeidet rapporten. Arbeidet, som var høyt sikkerhetsgradert og underlagt streng taushetsplikt, inkluderte simuleringer av forskjellige bilbomber i Grubbegata. 22. julikommisjonen beskriver en av simuleringene som «skremmende likt skadeomfanget 22. juli».

Selv om tiltakene fikk høyeste prioritet kunne Anders Behring Breivik 22. juli i fjor plassere sin bombe på 950 kilo på nesten akkurat samme sted som simuleringen advarte om syv år tidligere.

Aftenposten: Ingen leste den viktigste rapporten