Kommentar

Nivå 4: Viruset smitter mellom mennesker, og det er så smittsomt at man har gitt opp å begrense det. Det er allerede globalt. Disse ordene fra WHO runger i ørene. De er historiske. Verden har fått pandemien.

Helsestatsråd Bjarne Håkon Hanssen snakket igår om et worst case-scenario på 12.000 døde. Myndighetene sier de er vel forberedt, men viser med en slik uttalelse at de ikke er det mentalt. Bare å si «flere tusen døde» høyt får panikken til å spre seg. Det neste er hamstring av medisiner og tørrfor.

Pandemier har vært varslet i lang tid. Det var bare et spørsmål om når, ikke om. Man sammenligner med spanskesyken som kom på tampen av første verdenskrig. Men det at noe lignende har skjedd før, forteller oss lite eller ingenting om hvordan det vil arte seg denne gang.

I 1918 var man vant med slakteriet. Vi synes noen hundre døde i Afghanistan er mange. Vår verden har ikke mave for store tap av menneskeliv. Slike tap har vært regelen tidligere opp gjennom historien. Men vi har glemt.

Det interessante er de mentale prosessene. Sykdommen sprer seg slik mennesker og varer sprer seg, ved kontakt, i rasende fart. I løpet av noen døgn er et virus spredt til hele kloden. Det fysiske viruset sprer seg nesten like fort som et datavirus. Så intens er trafikken. Hvilke følger vil en massiv pandemi få? På økonomien, på bevegeligheten over grensene?

Kommunikasjonen vil avta, man vil få kontroll ved ankomst.

Countries around the world began tightening their border and immigration controls Tuesday as the number of confirmed cases of swine flu continued to rise.

Ikke overraskende var Japan først ute. Folk som har vært i Mexico slipper ikke inn.

Økonomiprofessor Erik Reinert spår at den økonomiske krisen vil utløse en ny proteksjonisme. I en krise tenker man mest på seg selv. Det samme gjelder ved sykdom. Da har man ikke råd til å være altruistisk. Både økonomi og sykdom fører til kontraksjon, at man trekker seg sammen for å beskytte seg.

Regn med at grensekontroll kommer tilbake. Den frie flyten som EU bygger på, og som innen Schengen-landene også gjelder mennesker, kan få seg en knekk. Den er allerede under press.

Når politikken først legges om, er det vanskelig å vite hvor det vil ende.

Hvor mange mennesker tåler kloden? Det snakkes på radio om vaksiner som forhindrer at gris er rugekasse for nye virus. Men har pandemier noe å gjøre med overbefolkning? Er det naturen som slår tilbake?

Jacob Creutzfeldts sykdom – kugalskap – ble betegnet som naturens wake up call. Menneskene gjorde drøvtyggere til kannibaler. Moderne avls- og slakteindustri hadde ingen hemninger, enten det gjaldt fór eller hvilke deler av dyret man benyttet.

Kombinasjonen av uhemmet kapitalisme, globale markeder og global kommunikasjon skaper et uttall av muligheter for at noe går galt en dag. Når det går galt mister lederne kontrollen, og folk mister kontrollen. Det skaper i sin tur helt nye betingelser. Det er ikke sikkert lederne gjør det riktige. Det er ikke sikkert de en gang kan utrette noe, annet enn å legge plaster på. Menneskene vil helt sikkert foreta seg noe, men hva? Informasjon er nøkkelordet. Mediene bidrar til å spre panikk. Hva skjer hvis Tove Bjørgaas forsvinner fra NRK fordi hun er blitt syk i Mexico? Vi er vant til at ting går på skinner, at vi har kontroll. Men en pandemi betyr at kontrollen forsvinner. Eller: Det er nok at det skapes inntrykk av en kraft som er utenfor menneskenes kontroll.

Det er det vi har vennet oss av med i den utviklede del av verden. Vi tror at alt er opp til menneskene. Tidligere var det alltid ytre krefter som var sterkere, naturen eller en ytre fiende. Nå må vi se katastrofefilmer for å få den samme følelsen.

Svineviruset kan bli et før og etter. Det har ennå ikke noe navn, men vil sikkert få et.