Ifølge VG har en studie fra et panel av 28 forskere slått fast at jorden er i ferd med å gå under. Og det eneste som kan redde naturen og menneskeheten, er at du blir veganer, kjøper luksus-batteribil fra Kina og gir bort både frihet, penger og land til våre geniale politikere, samt de som henter inn stadig flere innvandrere til økt forbruk mens klimaparasittene har fri tilgang på naturen for å bygge sol- og vindparker. Etter at de gribbene har fått sin del av byttet, skal resten gis til Afrika, slik at du ikke lenger eier noen ting – og blir lykkelig.

Elitelaget som styrer EU-kolonien Norge kaller dette «Build Back Better» etter Bond-skurken Klaus Schwabs ville teorier, og ingenting kan gå galt. Denne ufeilbarligheten er grunnen til at de er så besatt av å stoppe kritikk og skape sannhetsministerium med «faktasjekkere». Alt er lov når 28 bestillingsforskere slår fast at vi redde kloden, naturen og oss – koste hva det koste vil. Selv å tømme oljefondet er greit, men så var det jo aldri dine penger uansett: De tilhører staten, altså det nye adelskapet.

VG-nyhet med katastrofemyter fra flere tiår tilbake

Artikkelen i VG både følger og sementerer en rekke urbane og tidsriktige myter om naturen og mennesket: Studien fastslår at menneskelig atferd har overskredet terskelen for hva jorden tåler, og presser planeten til det ytterste. Jorden (eller guden Gaia, om du vil) er «sårbar» som en «syk pasient», ifølge de 28 forskerne. Og når 28 forskere slår noe fast, da er vitenskapen avgjort: Vi har syndet mot «mor Natur» og overskredet terskelen for hva den tåler på seks av ni områder:

De seks områdene det går dårligst med, er klimaendringer, avskoging, tap av biologisk mangfold, spredning av syntetiske kjemikalier som plast, forringelse av ferskvann, og overdreven bruk av nitrogen – altså kunstgjødsel som fôrer åtte milliarder mennesker. I to saker står det veldig dårlig til, nemlig havforsuring og luftforurensning. Og på bare ett punkt har mennesket klart å skjerpe seg, og det gjelder nedbrytningen av ozonlaget.

Det de fleste ikke tenker over, er at dette er nær en blåkopi av budskap fra miljøaktivister på 1970-tallet: Blomsterbarna som sang «En himmel full av stjerner» og drømte om «katt og kanin og en eng med løvetann» i et «enklere liv i pakt med naturen». De aller fleste av dem fikk mer enn nok av naturen etter noen få år, og flyttet tilbake til urbane strøk og et sivilisert liv med høyere forbruk. Naturen er nemlig hverken enkel, mild, snill, medgjørlig eller hyggelig. Den er likegyldig brutal.

Realitetsorientering om naturen

Naturen har ingen bevissthet, ingen tanker, ingen følelser og ingen empati. Den er ingen gud eller bevissthet, og kan hverken være lei seg, ha vondt eller ha tanker om hevn. Derfor kan den heller ikke blidgjøres gjennom å ofre naturprodukter som olje, gass og kull. Natur er bare summen av hva som skjer i miljøer uten menneskelig intervensjon, og naturen gir fullstendig blaffen i om 90 prosent av alt liv blir utslettet i skogbranner, meteorittnedslag, vulkanutbrudd eller istid, for også dét er en del av naturen.

Selv mennesket er en del av naturen. Homo sapiens er hverken sykdom, virus eller anomali, slik filmene «Matrix» hevder: Vi er et ektefødt resultat av naturen, som alt annet av insekter, furutrær, leoparder, sjøpølser og sjimpanser. Det vi skaper, er imidlertid ikke natur.

Våre veier, byer, åkre, flyplasser, parker og tømmerskoger har ingenting med natur å gjøre. Hele Europa er i praksis omgjort til en park, hvor alt er regulert av mennesket. Vi manipulerer naturen til vår fordel, fordi vi (som eneste art) har evnen til å frigjøre oss fra naturens nådeløse likegyldighet, manipulere den og bestemme vår egen skjebne. Derfor har vil blitt så ufattelig mange – og suksess for én art går alltid på bekostning av andre arter i naturen. Det er en biologisk lovmessighet. Jo flere vi blir, og jo flere åkre vi må anlegge, desto mindre plass blir det til natur. Det er matematikk.

FN ser ikke på populasjonsvekst som et problem

Det VG, de 28 forskerne eller andre «eksperter» ikke nevner med et pip, er hvorfor jordens ressurser er så presset? Hvilken hovedfaktor skyldes miséren? Hva er selve driveren for problemene som forskerne lister opp? Hvorfor får naturen mindre plass? Det får du ingen svar på, men det er selvfølgelig fordi vi og vårt kulturlandskap tar mer plass.

Pr. nå antar man at det er rundt åtte tusen millioner mennesker på jorden (det er bare et anslag, for det har ikke vært noen global folketelling på flere tiår.) Alle disse er høyst menneskelige og ønsker seg et bedre liv og en lettere hverdag fylt av mer penger, bedre kjøttmat, kaldere kjøleskap og en vestlig livsstil og levestandard fremfor å bo i stråhytter på steinaldervis. Og hvem er vi til å klandre dem for dét?

Populasjonsveksten fortsetter oppover: Innen 2080 er vi ti tusen millioner forbrukere – eller mange flere. Men å si høyt at dette er årsaken til problemene, vil avslutte enhver forsker- eller journalistkarriere over natten. FN har nemlig bestemt at populasjonsveskt iKKE er et problem, fordi FN i stor grad er styrt av religiøse stater som ikke vil høre snakk om prevensjon og populasjonskontroll. Derfor har FN vedtatt at dette er et ikke-problem som løser seg selv:

De matematiske orakel-modellene slår fast at høyere utdannelse og bedre levestandard (altså forbruksvekst) vil sørge for at verdens populasjon vil synke igjen fra toppen på 10,4 milliarder rundt 2085. Eller kanskje tolv? Ingen vet sikkert. De såkalte bærekraftmålene (også kjent som AGenda 2030) skal nemlig «fordele» ressurser og penger slik at alt går bra for alle, og Gaia-guden vil tilgi oss og belønne oss med et grønt paradis.

Vestlig overforbruk er den store stygge ulven. Skam deg!

Ifølge FN er naturen først og fremst truet av «vestlig overforbruk». (PS: Dette gjelder ikke islamske oljenasjoner.) Globalt antall forbrukere har derfor ingen betydning. For å løse dette problemet, må ressurser, penger, verdier, arealer og vestlige nasjoner ofres og overlates til folk i fattige land som trenger kjøleskap, kjøttmat og bil – fordi det er synd på dem, og fordi vi skylder dem det. De er nemlig bedre enn oss.

For å oppnå denne «omfordelingen», er du nødt til å gi opp luksus og gå tilbake til fattigdom styrt av Heil Kalus & co. og hans maoistiske kulturrevolusjon, hans «store sprang fremover» og grandiose «femårsplaner» klekket ut over champis-kjøleren i Davos. Ifølge hans 2000 elite-minions ser regnestykket slik ut:

Hvis bare én milliard hvite og vestlige forbruker litt mindre, og sju milliarder fattige får forbruke mye mer, så vil det på magisk vis ende opp som et negativt tall (-2 +7=3). Forbruket vil synke, og jorden er reddet. Ja, det er logikk for postmodernistiske hønsehuer, men dette har jo aldri handlet om logikk, matte og fakta. Det handler om makt, penger og prestisje. Noen vil ha pengene dine og kaste deg ut i fattigdom. Du er et bytte, og det er landet ditt også.

Så er verden og naturen under press? Naturligvis!

At vi skal redde naturen, er egentlig et paradoks, siden det er vi som truer den. Når det blir 200.000 flere mennesker på jorden hver dag, som skal ha mat, vann, plass, energi og kjøleskap, så er det helt innlysende at forbruket øker og naturen minker. Det er matte. Når millioner av fattige med lavt forbruk skal flyttes til vestlig «overforbruk» gjennom migrasjon, sier det seg selv at forbruket vokser. Do the math. Så er naturen under press, som forskerne sier? Naturligvis. Skyldes det vestlig overforbruk? Nei. Kan det løses gjennom en «omfordeling» av vestlig overforbruk? Nei. Og er problemet så stort at menneskeheten nå er i ferd med å gå under?

Nei, naturligvis ikke. Det faktum at vi er åtte milliarder og blir stadig flere, viser at det er nok ferskvann, mat og ressurser – takket være pumper, renseanlegg, fossil energibruk, nitrogen i kunstgjødsel og alt annet som hvite mann fant opp og delte med verdens folkeslag. Det er menneskets evne til å manipulere naturen som holder oss i live, samtidig som det finnes et stort fokus på å bevare naturen. Det er jo derfor man ble kvitt smog-problemet for 50 år siden. Vestlige byer har blitt renere og renere, og det har europeiske elver og innsjøer også. Vi bidrar ikke engang til populasjonsveksten på jorden.

Katastrofehysteri og politisk spill hindrer faktabasert debatt

Myten om naturens sårbarhet og snarlige sammenbrudd er ikke ny, og er i stor grad det miljøorganisasjoner lever av. Allerede i 1962 kom den første boken om emnet. «The Silent Spring» av Rachel Carson beskrev en snarlig fremtid hvor bruken av pestisider drepte alle innsektene, og hele naturens næringskjede klappet sammen. Siden da har katastrofe-populismen omfattet både smog, blybensin, barkebiller, istid, surt regn, biomangfold, ozon, palmeolje og gud vet hva, for miljøaktivister overdriver alltid. De lever av folks frykt, som utløser donasjoner til deres arbeid. Men det betyr ikke at det de sier, er absolutt sannhet.

Nå for tiden er det klimaendringer, plast, hydrokarboner, havforsuring og kunstgjødsel som er den store krisen, men også her møter 28 forskere og dommedagspredikantene sin nemesis til slutt: Virkeligheten. Helt siden Thomas Malthus utga sitt berømte verk «An Essay on the Principle of Population» i 1798 har populasjonskollaps og slutten for menneskeheten vært en greie – fordi frykt selger. Men Malthus forsto ikke biologi:

Hvis det ikke finnes mat til populasjonsvekst i en biosfære, blir det heller ingen populasjonsvekst i biosfæren. (Prøv selv med et musebur, akvarium eller en kaninfarm hvis du er biologiskeptiker.) Vi er her fordi det er nok ressurser her. Dette avlyser ikke problemet som bygger seg opp, men vi kan ikke løse dette med selvbedrag, avsporinger og whataboutism, slik FN gjør nå. Deres «løsninger» og avledningsmanøvrer sørger bare for at problemene blir verre.

For er naturen truet? Naturligvis – ikke minst av sol- og vindparkene, som er minst like ille som palmeolje-plantasjer. Er jordens ressurser under press? Selvfølgelig. Vil populasjonsveksten til slutt bli større enn tilgjengelige ressurser? Kanskje. Er vi der nå? Åpenbart ikke. Vil politisk «omfordeling» løse problemet. Nei, er du rusk? Er det å spre panikk og uro i befolkingen, uten å informere om sammenhenger og fakta etisk forsvarlig? Naturligvis ikke.

Men du verden som kommende katastrofer selger aviser. Og donasjonene til miljøorganisasjoner strømmer inn.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.