Nytt

Offentlige ansatte gir fra seg hemmelige opplysninger om mennesker på flukt fra familien. Nav skal være blant etatene der ansatte lekker opplysninger om personer som har fått tildelt ny identitet og lever på hemmelig adresse:

– Offentlige ansatte med samme etniske opprinnelse som jenter med sperret adresse, har røpet opplysninger om dem, sier politioverbetjent Gunnar Svensson i Oslo politidistrikt til Vårt Land.

Han sier at opplysninger fra for eksempel politiet, UDI, folkeregisteret og Nav er blitt lekket fra ansatte.

– I det siste har dette skjedd ofte nok til at det er grunn til å påpeke det, sier Svensson, som også sitter i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) kompetanseteam mot tvangsekteskap.

Politioverbetjent Gunnar Svensson forteller også at jenter som lever på hemmelig adresse er livredde for drosjesjåfører, da disse ofte bidrar med opplysninger som kan sette familien på sporet av jentene.

På grunn av risikoen for å bli avslørt, har Svensson inntrykk av at jentene vegrer seg mot å møte offentlige tjenestemenn med samme etniske bakgrunn.

– De stoler ikke på dem, med mindre noen kan gå god for dem, fastslår han.

Det er viktig at offentlige kontorer følger retningslinjer for oppbevaring av personlig informasjon nøye, understreker Svensson.

Også Lånekassen skal ha sendt purringer på studielån hjem til familien som den unge har flyktet fra. Men i følge Svensson skal purringene ha hatt vedkommendes nye navn på konvolutten som ligger ved purringen:

– Det må være en vandrehistorie blant politiet. Dette skal være et vanntett og sikkert system, sier seniorrådgiver Wenche Merli i Lånekassen

Lånekassen har i underkant av 250-300 brukere med hemmelig adresse. Det er kun to personer som har tilgang på opplysninger om disse personene. Dersom det for eksempel skal sendes ut en purring på studielånet, sendes dette i en nøytral konvolutt til Skatt øst.

– I datasystemet vårt står navnet på vedkommende med beskjed om at personen har hemmelig adresse. Det er ingen saksbehandlere som kan se gammel eller ny adresse på personen, sier Merli.

Skatt øst har hatt ansvaret for alle med hemmelig adresse de siste to årene. Før hadde Skattedirektoratet dette ansvaret.

I mars i år ble det for øvrig minoritetskvinner er særlig utsatt for snoking i sine pasientjournaler. De fleste ofrene er nære eller fjerne bekjente, familie eller kolleger av snokeren. 7 sykehusansatte har mistet jobben som en følge av snoking i pasientjournaler og ytterligere 12 har fått advarsler eller krass kritikk for snoking de 3 siste årene:

– Dette er trolig bare en liten topp av et isfjell, sier seniorrådgiver Cecilie Rønnevik Hun får støtte i denne beskrivelsen av avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Statens helsetilsyn.

Flertallet av dem som er avslørt, er helsesekretærer eller sykepleiere. Et par av snokerne er leger. De fleste av ofrene er nære eller fjerne bekjente, familie eller kolleger av snokeren. Kjente personer er også spesielt utsatt. Det samme er kvinner fra minoritetsmiljøer, ifølge VG.

Vårt Land: Staten avslører forfulgtes identitet
ABC Nyheter: Sju mistet jobben etter journalsnoking
19 sykehusansatte har i løpet av de tre siste årene fått advarsler, krass kritikk eller er blitt oppsagt på grunn av snoking i pasientjournaler. Minoritetskvinner er særlig utsatt for snokingen.