Nytt

En ansatt ved Politiets utlendingsenhet (PU) er under mistanke for korrupsjon. PU har varslet Spesialenheten for politisaker. Forløpig er opplysningene i saken svært nødtørftige.

– Det jeg kan si, er at vi har fått oversendt en sak fra Politiets utlendingsenhet, og at vi nå vurderer hva vi skal gjøre med den, sier etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten for politisaker til Dagbladet.

Etter det Dagbladet kjenner til, kan salg av opplysninger fra strafferegisteret være blant det mannen knyttes til.

– Politiets utlendingsenhet har videreformidlet opplysninger knyttet til en ansatt til Spesialenheten for vurdering.
Nå er det opp til Spesialenheten å vurdere dette, skriver Cecilie Johansen informasjonssjef i PU i en e-post.

Ikke første sak i PU

I fjor ble en betrodd kvinnelig politioverbetjent i Politiets utlendingsenhet siktet for menneskehandel, misbruk av sin stilling i PU og proformaekteskap.

Saken ble rullet opp av politiet i Asker og Bærum politidistrikt i fjor vinter. Politioverbetjenten har siden vært suspendert fra sin stilling i Politiets Utlendingsenhet hvor hun i perioder har fungert som teamleder.

Hun etterforskes for å ha misbrukt sin stilling i forbindelse med menneskehandel og for på en utilbørlig måte å ha utnyttet personer til tvangsarbeid eller tvangstjenester.

Politikvinnen skal ha kommet i politiets søkelys da det i november 2012 ble aksjonert mot en adresse. Der møtte politiet en 24 år gammel mann fra Pakistan. Det viste seg at 24-åringen hadde kommet til Norge fra Pakistan med en såkalt spesialisttillatelse som kokk. Tillatelsen hadde utløpt og mannen hadde ikke gyldig opphold i landet.

Da politiet sjekket mannen opp mot registrene oppdaget de også at han var gift med den kvinnelige politioverbetjenten, skrev VG. I tillegg hadde kokken søkt om familiegjenforening med politioverbetjenten.

Påtalemyndigheten mener ekteskapet mellom de to er proforma for å skaffe mannen opphold i Norge. Den mannlige asylsøkeren er derfor siktet for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet. Han mener ekteskapet er reelt og nekter straffskyld.

Menneskehandel

Siktelsen ble utvidet etter mistanke om at en pakistansk kvinne (31) og to andre personer kan være ofre for menneskehandel. VG skrev i oktober at Spesialenheten gjennomførte et rettslig avhør av den 31-årige kvinnen i Oslo tingrett i slutten av august.

Den 31 år gamle pakistanske kvinnen skal ha kommet til Norge i mars 2006, men ble registrert som «utvandret» nøyaktig ett år senere.

Til tross for den siste registreringen står 31-åringen oppført på flere adresser i Asker og Oslo i årene som fulgte, bl.a ved en enebolig i et villastrøk hvor hun skal ha bodd sammen med den siktede politibetjenten i noen måneder i 2009.

31-åringen skal ha beskrevet bosituasjonen og forholdet til politikvinnen som «vanskelig», og hun har fått status som fornærmet i saken.

Ifølge VGs opplysninger, ble ytterligere to personer avhørt som vitner i saken i slutten av februar i år, men disse har nå fått status som fornærmet.

– Politioverbetjenten mistenkes for å ha utnyttet personer til ubetalt arbeid i eget hjem, sier advokat Tor Erik Heggøy, som er påtaleansvarlig i Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Øst-Norge, til VG.

Den kvinnelige politioverbetjenten ble i flere år trukket frem som et forbilde innenfor norsk politi.

– Hun har hele tiden stilt seg uforstående til anklagen, og forklarer at hun har hjulpet disse personene, og at de delvis har vært hos henne. Det har vært en frivillig kontakt, og dette har vært hennes forklaring hele veien, sier politikvinnens forsvarer, Mette Yvonne Larsen.