Sakset/Fra hofta

Daily Telegraphs velrennomerte utenlandsredaktør, Con Coughlin, er ekspert på Midtøsten og islamsk terrorisme. I the Telegraph kommenterer han den islamistiske demonstrasjonen under feiringen av britiske soldaters hjemkomst, og spør om radikale muslimer forsøker å fremprovosere en borgerkrig i Storbritannia:

«Den skammelige protesten fra en gruppe muslimske ekstremister som demonstrerte mot hjemkomsten til britiske soldater som har vært i Basra er feil på så mange nivåer.

La oss et øyeblikk se bort fra den groteske fornærmelsen de som hevder å være britiske borgere slynget ut mot dem som har risikert sitt liv for å forsvare våre friheter. Muslimene som skrek ut fornærmelser ved hjemkomstmarsjen av 2. bataljonen i the Royal Anglican Regiment, som f.eks. «Babymordere» og «Terrorister» glemmer at de ikke ville ha hatt denne rettigheten hvis det ikke var for modige britiske menn og kvinner som sloss for å beskytte den britiske levemåten.

Det er sikkert at slike friheter ikke ville eksistere hvis de muslimske radikalerne som demonstrerte i går fikk viljen sin og opprettet en islamsk stat i Storbritannia, der offentlige demonstrasjoner fra dissidenter ville medføre dødsstraff.

Heller ikke ser de muslimske demonstrantene ut til å ha noen forståelse av hva britiske styrker foretar seg i Basra. De er ikke der for å myrde uskyldige kvinner og barn – de er der for å beskytte uskyldige irakiske sivile fra ekstremistiske muslimske grupper som ønsker å ta over landet og knuse Iraks forsøk på å etablere seg selv som et fungerende demokrati etter vestlig modell.

Jeg tror ikke vi har store vanskeligheter med å avgjøre hvilken side demonstrantene i Luton støtter. Om det er i Storbritannia eller Irak, er muslimske ekstremister motstandere av vestlig livsstil, til tross for at de mer enn gladelig nyter fordelene – spesielt de generøse velferdsordningene og fordelene ved ytringsfrihet og lov og orden.

En av de mer hjertevarmende aspektene ved gårsdagens hendelser var måten den overveldende majoriteten av patriotiske britiske borgere som hadde møtt opp for å ønske soldatene velkommen hjem snudde ryggen til de muslimske agitatorene – som i en annen tidalder ville ha blitt fengslet fordi de representerer en trussel mot den nasjonale sikkerheten.

Men det er risikoer ved dette. Vi vet allerede at britisk-baserte muslimske ekstremister utstyrer, finansierer og støtter Taliban i deres forsøk på å drepe britiske soldater i det sørlige Afghanistan. Men vi vil ikke at borgerkrigen som nå blir kjempet i ørkenen i Helmand-provinsen mellom britiske muslimer og britiske styrker skal flytte seg over til gatene i Storbritannia.»

The Telegraph – Con Coughlin: Are Muslim radicals trying to provoke a civil war in Britain?