Nytt

En demonstrasjon i Malmø i solidaritet med Israel og alle sivile ofre i konflikten måtte avbrytes søndag da motdemonstranter kastet gjenstander og kuttet strømmen til høyttaleranlegget. Politiet loset de lovlige demonstrantene vekk, og lot motdemonstrantene overta.

– Båda grupperna hade samma grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt så vår uppgift var inte att föra bort motdemonstranterna, säger Ewa-Gun Westford, informatör på Skånepolisen.

Men er det en grunnlovfestet rett for en ulovlig motdemonstrasjon å ødelegge en lovlig? Har begge samme rett?

Nyhetsbyrået TT fremstilte det som om det var konfrontasjoner, og at Israel-tilhengerne frivillig valgte å avbryte.

Tonläget mellan de båda sidorna var högt och manifestationen kunde inte helt genomföras. Israel-anhängarna kände sig inte trygga på platsen och avbröt manifestationen efter cirka en timme.

Marianne Wolff, som deltog i manifestationen, upplever det som frustrerande att den inte kunde genomföras fullt ut.

– Stämningen blev alltför hotfull med ägg och två flaskor som kastades mot talarstolen samtidigt som strömmen till högtalarna bröts och en smällare avfyrades. Den näst sista talaren slutade mitt i talet och den sista trädde aldrig fram. Det kändes väldigt hotfullt, säger hon.

När en fyrverkeripjäs smällde av innanför avspärrningarna kände sig många pro-israeler tvungna att avbryta manifestationen. Polisen anvisade de som var kvar till en lugnare plats bakom Stortorget, men då valde arrangörerna att avbryta helt.

Den Israel-vennlige demonstrasjonen ble truet, noen forlot plassen, og politiet henviste de gjenværende til et annet sted. Igjen var det de som tydde til vold som vant frem.

Manifestation för Israel i Malmö