Nytt

En undersøkelse viser at norske redaktører mener det er blitt vanskeligere å uttale seg kritisk om islam etter karikaturstriden.

Et klart flertall av norske redaktører mener at det i etterkant av striden rundt Muhammed-karikaturene har blitt vanskeligere å ytre seg kritisk til religion i Norge, viser en undersøkelse Vox Publica har fått utført i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Mandag Morgen.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund, en sentral aktør under striden om Muhammed-karikaturene vinteren 2006, kommenterer undersøkelsen slik:

— Det er ingen tvil om at rommet for religionskritikk har blitt innskrenket etter karikaturstriden, sier Kokkvold.
..
I undersøkelsen, som ble utført i september i fjor, sier 77 prosent av redaktørene seg helt eller delvis enig i en påstand om at striden om Muhammed-karikaturene viste at det er blitt vanskeligere å ytre seg kritisk mot religion i Norge

Islamistfrykt i redaksjonslokalene?