Nytt

Forstander for Det mosaiske Trossamfunn, Anne Sender, og rabbiner Joav Melchior hørte det ble ropt «slakt jødene» under fredstoget. Melchior bar kippa. Han fikk beskjed om å ha seg vekk. – Jeg valgte å gå stille og rolig bort derfra, og var veldig lei meg, sier han.

Dette skjedde i fredstoget.

De hørte demonstranter skrike «slakt Israel, drep jødene, gå og ta dem».

– Flere av oss som deltok under fakkeltoget i går forstår arabisk, og opplevde noe av det vi hørte som svært vanskelig, sier Sender.

«Jævla jøde, gå bort» ropte noen til Melchior, som går med kippa.

– Jeg valgte å gå stille og rolig bort derfra, og var veldig lei meg, sier han.

På forhånd var det proklamert at toget skulle være samlende, gå inn for dialog, fred, empati med alle lidende. Men det var ingen empati med israelerne. Empatien gikk kun den ene veien. Hamas ble ikke nevnt. Dette gjaldt alle som appell, bortsett fra biskop Kvarme, sier de to.

Både Sender og Melchior opplevde appelene før fakkeltoget som ensidige, med unntak av den som ble holdt av biskop Ole Christian Kvarme.

– Det var ikke rom for å vise empati med israelernes lidelser. Barna i Sderot er redde og har måttet flykte ned i kjellere i årevis. Det ble ikke nevnt, sier Melchior.

Rabbineren opplevde at markeringen for fred ble en markering mot Israel. Han opplevde at den bare signaliserte empati for palestinerne. Samtidig understreker han at han har stor empati for lidelsene palestinerne blir påført.

– Det ble ikke sagt et ord om Hamas, som bruker forferdelige terrormetoder. Jeg trodde at appellene bare skulle handle om håp. Jeg vet at intensjonen var god hos de fleste deltakerne, men det skaper frykt inni meg at jeg ikke hadde en plass i dette fredelige arrangementet. Det blir ikke fred uten at alle har en plass, og israelere og palestinere må stå sammen om fred, mener han.

Jødiske ledere måtte gå