Poesi

Et utsagn over en kimære

Unndratt tallene
Unndratt ordene det bærende

Men at det bærer
Dette er den eneste visshet

Taushetens glede
på undringens mektige hav

Skriften og tallet
er verktøy i det daglige

Nilens utspring
eller sjelens hva vil du vite

Arnold Eidslott Nettene under Kapp Hoorn

*Evklids hovedverk (ca. 330-320 f.Kr.)