Etter å ha brukt innleid arbeidskraft fra østeuropeiske selskaper, må ni fiskebruk i Nord-Norge betale millionbeløp i unndratt forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten opplyser i en pressemelding at de har gjennomført kontroller hos ni østeuropeiske selskaper som har hatt oppdrag i fiskeindustrien etter en tverretatlig a-krimkontroll.

Kontraktene mellom selskapene fra Øst-Europa og de norske fiskebrukene var innmeldt til Skatteetaten som entreprisekontrakter, hvor selskapene hadde et selvstendig ansvar for produksjonen.

Men ifølge divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten har ikke selskapene levert entrepriseoppdrag, men leid ut arbeidskraft.

– Ved arbeidsinnleie kan oppdragsgiver bli ansvarlig for oppdragstaker ved manglende betaling av skatter og avgifter, sier han.

Dermed ender en skatteregningen på vel 2,5 millioner kroner opp hos ni norske fiskebruk, som må betale for unndratt forskuddsstrekk og arbeidsgiveravgift som skulle komme fellesskapet til gode.

Det er forsøkt å kreve inn pengene fra selskapene i Øst-Europa, men selskapene er konkurs og det er dermed ingen verdier å hente, opplyser Skattetaten.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.