Torgeir Knag Fylkesnes får det største skattekravet etter Skatteetatens kontroll av Stortingets pendlerboliger. 

Skatteetaten har vedtatt at Fylkesnes skulle ha skattet av en inntekt på 1.026.644 kroner, skriver TV 2.

Da skatteetaten avsluttet sine kontroller med hvordan Stortingets og Statsministerens kontors ordninger med pendlerboliger var blitt beskattet, var hele 38 politikere på listen.

Den som har unndratt den største gevinsten, er altså SVs nestleder.

For hans del kan skattekravet bli enormt. Skatteadvokat Torbjørn Stokke i Brækhus Advokatfirma sier at alle 38 må etterbetale skatt for årene 2017–2020, og i tillegg vedtok Skatteetaten å ilegge 10 av politikerne såkalt tilleggsskatt på 20 prosent, som er en straffesanksjon fra Skatteetaten.

– Det avhenger av hvilket år de skulle ført denne fordelen, men om vi tar utgangspunkt i 2020, så vil det øverste nivået i trinnskatten slå inn med 46,4 prosent for de fleste dette gjelder. Dersom man da skulle innberettet en fordel på en million kroner, så risikerer man å måtte betale opp mot 500.000 kroner mer i skatt, mener skatteadvokat Stokke.

Omtales som skandale: 38 politikere får økt skatt for pendler­bolig

Skatteetaten mener at Fylkesnes ikke hadde rett på å motta pendlerbolig fra Stortinget skattefritt. Bakgrunnen er at Fylkesnes leide ut deler av sin leilighet i hjembyen.

– Vi har leid ut ett, og en sjelden gang to, rom i leiligheten, i all hovedsak til venner som har trengt et sted å bo siden vi kjøpte den i 2015. Leiligheten har aldri vært leid ut i sin helhet, sier SVs nestleder.

Fylkesnes ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I tillegg til Fylkesnes har også stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås i SV bekreftet at de har mottatt skattekrav, men ingen av de tre vil selv være åpne om hvilke beløp Skatteetaten krever rettet.

Blant de andre Skatteetaten mener i perioden urettmessig har mottatt skattefri pendlerbolig, er Ap’s Trond Giske.

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.