Høyres nestleder Tina Bru har fått varsel om skattesmell fra Skatteetaten, bekrefter hun selv overfor NRK.

– Ja, jeg har fått et varsel, sier Bru til rikskringkasteren.

Varselet kommer etter at Skatteetaten har kontrollert tildelingen av stortingspolitikernes pendlerboliger i perioden 2017–2020. Det resulterte i 45 varsler om skattesmell, sendt til stortingsrepresentanter og regjeringspolitikere. Nøyaktig hvem som har mottatt varsel, er ikke offentlig kjent.

På spørsmål om hvorfor Bru ikke selv har valgt å stå fram med saken tidligere, svarer hun at det i første omgang kun dreier seg om et varsel.

– Fordi det er et varsel, og jeg har tro på at jeg skal klare å oppklare saken med Skatteetaten. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg skal fortelle åpent hvis det kom et vedtak, men det foreligger jo ikke ennå.

Ba om personlig veiledning
Bru har hatt pendlerleilighet siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. I 2018 kjøpte hun og ektemannen en tomt i Stavanger for å bygge hus. Tomannsboligen i Sandnes ble solgt.

Brus foreldre kjøpte leilighet samtidig. Bru leide denne leiligheten av foreldrene, og hun oppga den som sitt hjemsted fram til det nye huset ble klart sommeren 2021.

Skatteetaten mener Høyre-nestlederen ikke har betalt nok i leie til foreldrene mens hun bodde der, og dermed ikke oppfylt det såkalte merkostnadsvilkåret. Bru mener selv hun oppfyller dette, og poengterer også at hun ba om personlig veiledning fra Skatteetaten i 2020 i et forsøk på å passe på at ting var rett.

– Det er faglig uenighet rundt det merkostnadsvilkåret og hvordan det skal tolkes. Og den tolkningen som Skatteetaten har, den har aldri slått meg, sier Bru.

Kritiserer NRK
Til VG sier Bru at hennes sak kun handler om nivået på merkostnadene, altså om husleien har vært høy nok.

– Både Skatteetaten og jeg er enige om at jeg har betalt, at jeg har bodd der og at jeg har vært reell pendler. Det er kun uenighet om hvorvidt husleien har vært høy nok, sier Bru til avisen.

Høyre-nestlederen kritiserer NRK, som først skrev om saken, og mener NRK i sin sak trekker i tvil om hun oppfyller pendlervilkåret, og dermed har krav på skattefri pendlerbolig i Oslo.

– I varselet jeg har mottatt fra Skatteetaten konkluderer de med at jeg oppfyller pendlervilkåret, sier Bru.

Les også:

Hadia Tajik med nye svar i pendlerboligsakVi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.