En dom av 21. mai 2013 i Øvre Romerike tingrett stadfester et påanket vedtak Skatt Øst fattet den 30. mai 2011 om betaling av skatt, moms og arbeidsgiveravgift som var blitt unndratt av selskapet Ullensaker Renholdsservice AS i tiden 2006 til 2009.

Dommen i saken – registrert med nr. 11-177905TVI-OVRO – er av offentlig interesse fordi den illustrerer unndragelsesmetoder som alt tyder på er hyppig benyttet i Norge, den viser at nettverk av personer av utenlandsk opphav er innblandet i slik lyssky virksomhet, og den dokumenterer at det er mulig å holde på med ureglementerte metoder i lang tid innen rettsstaten tar affære.

Selskapet ble stiftet i 2004, og Agim Thaqi – formodentlig fra Kosovo – er styreformann og daglig leder. Som følge av økt oppdragsmengde i tiden 2006 til 2009, skal selskapet angivelig ha benyttet seg av underleverandører.

På grunnlag av et bokettersyn fullført i mai 2010, kom Skatteetaten frem til at 64 fakturaer fra 16 selskaper oppgitt som underleverandører, var fiktive – det hele gjort i den hensikt å foreta svart avlønning. Disse var:

Perfect Bygg AS,
Clasic Bygg og Maling AS,
Oslo Building & Construction Ltd,
Totalpro Dobrowolski,
Sega Service Saban Arifi,
Maling Pussing Renholdsservice,
Drini Malerservice Arben Stojku,
Lavore Malerfirma,
Emmanoulis Vedlikehold Emmanouil Viskos-Nemtsis,
Esa Team Sabiti Enver,
Torex Int Alex Wan HenIcel,
Byggservice Artur Berisa,
Dior Service Arifi Gzim,
Snekkeriet-Mantini Massimillano,
Malfas Malerarbeid og Snekkeri, og
Rolly Ren-mal Express.

De 16 selskapene viser ingen tegn til å drive reell virksomhet, men har for fleres vedkommende snarere fungert på samme måte i andre saker hvor dom er avsagt (blant annet mot Solid Renhold AS, hvor styreleder er Agim Thaqis fetter Isa Thaqi).

Ullensaker Renholdsservice tok ut sak mot Skatteetaten ved Øvre Romerike tingrett 1. november 2011, og etter ca. to og et halvt år fikk altså etaten rettslig medhold – etter at Skatteklagenemnda allerede hadde gitt det samme.

I retten nektet selskapet for at faktureringen var fiktiv, og hevdet den representerte faktisk utført arbeid. I den grad det var utført svart arbeid, mente selskapet seg lurt.

Retten festet ingen lit til denne forklaringen, ikke minst fordi etterforskning viser at ingen av selskapets oppdragsgivere hadde sett underleverandører utføre faktisk renholdsarbeid. Et vitne husket dessuten at de samme personene hadde utført arbeid som angivelig var utført av forskjellige underleverandører.

Flere andre momenter bidro også til å svekke troverdigheten ved Agim Thaqis utsagn, blant annet manglende evne til å fremskaffe kontaktinformasjon om underleverandører som angivelig var blitt kontaktet (gule lapper med telefonnumre var blitt borte).

En parallell straffesak mot Thaqi er fortsatt under etterforskning.