Skattedirektoratet foreslår at serviceansatte skal innrapportere tips fra kunder til arbeidsgiver, som så må betale 14,1 % arbeidsgiveravgift.  Det kan bety at arbeidsgiver nekter de ansatte å ta imot tips.

Skattedirektoratet foreslår nemlig at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte. Høringsfristen for forslaget er onsdag.

– Arbeidsgivere kan nå komme til å nekte de ansatte å ta imot tips, for å slippe kostnaden til arbeidsgiveravgift. Da vil de ansatte få et betydelig inntektsbortfall, sier HR-selskapet Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren til NTB.

Han viser til at en servitør som har 230 arbeidsdager i året, og i snitt får 500 kroner i tips per vakt, vil tape 115.000 kroner i årlig inntekt hvis tipsen blir borte.

– Det kan i så fall resultere i at de ansatte vil kreve å få reforhandlet lønnsbetingelsene sine, påpeker Øren. (NTB)

En kelner som mister retten til tips vil gå så mye ned i reallønn at jobben neppe blir interessant hvis bortfallet ikke kompenseres av arbeidsgiver. Hvor mange utesteder har råd til et slikt påslag?

Konsekvensen blir heller stengning for de som driver lovlig, og fritt fram for de som driver svart. Det er allerede et stort problem i utelivsbransjen. Her legger Skattedirektoratet opp til en praksis som vil skubbe på en utvikling i feil retning.

Hvordan er det mulig ikke å se en slik konsekvens? Vet ikke den høyre hånden hva den venstre gjør? Bryr de seg ikke? Eller har de ikke kontakt med virkeligheten der ute?

Det kan virke som det foregår en strømlinjeforming av offentlig sektor uten tanke på konsekvensene for et virkelighet som er i sterk endring.

– Vi er i utgangspunktet skeptiske til å pålegge arbeidsgiver å betale arbeidsgiveravgift på ytelser som kunder gir direkte til ansatte. Tips gis også kontant, og dette er det vanskelig for arbeidsgiver å følge opp, sier Øren. (NTB)

Skattedirektoratet erkjenner at skattlegging av tips kan føre til lønnspress, men prinsippet om at hver krone skal skattlegges veier tyngre.

Men det ikke kan være et argument mot en ny løsning at «tidligere unndratte midler nå blir fanget opp til beskatning», fremholder direktoratet. (NTB)

Prinsipper står over konsekvenser. Det er en frikobling mellom de to. Slikt kalte man før prinsipprytteri. Når det blir bestemmende for samfunnsplanleggingen blir de reelle kostnadene for samfunnet, store.

Man skulle tro LO ville satt foten ned. Men, neida.

LO støtter forslagene til Skattedirektoratet og skriver i sitt høringssvar at «LO anerkjenner at tips alltid har vært skattepliktig, men praktiseringen av skatteinnbetaling har vært mangelfull.»

Også Fellesforbundet støtter forslagene. (NTB)

Forslaget kunne hett «håndslag til svart arbeid».

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!