Nytt

Når en ansatt blir syk, skal arbeidsgiver sende inn et rapporteringsskjema til Nav innen ni uker. Dersom dette ikke gjøres innen fristen, sendes det automatisk ut forhåndsvarsel om sanksjon til arbeidsgiver. Hittil i år har Nav krevd inn 36 millioner kroner i sanksjonsgebyr fra arbeidsgivere. Adresseavisen skriver 18. september at

Disse sanksjonene gjelder i all hovedsak manglende rapportering, men også blant annet manglende deltakelse i dialogmøte.

Siden Nav begynte å sende ut slike gebyrer i begynnelsen av fjoråret, har over 20 000 bedrifter fått bøter. Nav bruker 69 årsverk på å straffe arbeidsgivere og andre som ikke følger reglene.

Avdelingsdirektøren for arbeidsliv i NHO Lars Jacob Hiim er i Adressas artikkel referert på hva han sa til NRK i august

Vi har et sanksjonsregime som ukritisk sender sanksjonsvarsler og sanksjoner til veldig mange bedrifter for ganske små brudd på regelverket. Det kan handle om at man sender med feil forside eller fyller ut skjema litt feil.

Adm. dir. Arne Paulsen i Samkjøpsgruppen har ingen tillit til Nav. Paulsen driver et lite innkjøpsfirma på Leangen i Trondheim. Han er en av byråkratiets ofre. Nav har fakturert han for manglende oppfølging av en sykemeldt ansatt. Paulsen har fulgt opp vedkommende, og rapportert om det. Men han hadde ikke rapportert på riktig måte. Dette resulterte i at Nav fakturerte Paulsen et gebyr på 5 160 kroner for manglende oppfølging. Paulsen sier

Jeg blir forbannet, det er en papirmølle uten like.

Jeg har ikke tid til å drive med slikt, jeg sitter i møter hele dagen med viktigere ting. Det er ikke størrelsen på bota jeg reagerer på, men at alt skal være så firkantet.

Byråkrati-dyret har vokst seg så stort at både arbeidsgivere, men også byråkratene selv mener systemet blir for rigid. Kontorsjef Kristian Munthe i Arbeids- og velferdsdirektoratet sier han

ser at regimet har blitt vanskelig for mange å forholde seg til. Systemet er laget for å innarbeide en oppfølgingskultur, og Nav følger opp det regimet som er vedtatt. Det har ikke vært vår intensjon å lage et vanskelig system for systemets skyld. Vi ser at systemet er blitt for rigid og krevende for alle parter.

 

«Nav har krevd 36 millioner i gebyrer» Adresseavisen 18. september. (Papirutgaven)