Finansminister og Frp-leder Siv Jensen ønsker å senke terskelen for utvisning av EØS-borgere som straffes for arbeidslivskriminalitet.

Dette er et av tre konkrete tiltak finansministeren foreslår for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Vi vil senke terskelen for utvisning av EØS-borgere som straffes for arbeidslivskriminalitet, ha strengere straffer, i tillegg til økt operativ innsats og flere kontroller, sier Jensen.

Bakgrunnen er at Skattedirektoratet i dag la fram en ny rapport om arbeidslivskriminalitet, som de hadde bestilt fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Der gikk det fram at omfanget av arbeidslivskriminalitet ser ut til å ha tiltatt vesentlig i perioden 2004-2011, men at det ikke har økt videre i 2012–2015. Analysen viser også at det i 2015 ble unndratt mellom 12–60 milliarder kroner, som følge av denne typen overtredelser.

Samtidig skriver de i rapporten at veksten på 2000-tallet sammenfaller med en periode med sterk arbeidsinnvandring.

– Tilfanget av relativt ressurssvake arbeidstakere har sannsynligvis muliggjort mer arbeidslivskriminalitet, som følge av at arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere, heter det videre.

I tillegg til tiltak mot EØS-innvandrere, ønsker Frp å skjerpe straffenivået ytterligere for både de og andre som ikke har rent mel i posen, blant annet gjennom mer aktiv bruk av tiltak som stans av virksomheter, bøter og arrest i formue som bankkonto, verdipapirer og eiendom. De vil også styrke sentrene mot arbeidslivskriminalitet, og gjennomføre enda flere kontroller.

– De kriminelle skal bli tatt på sengen når de minst venter det, sier Jensen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.