Innenriks

I over halvparten av sakene UDI kontrollerte i fjor, var kontrollen av Syria-flyktninger for dårlig. Det går fram av en intern UDI-rapport, skriver Minerva.

Ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) egen granskning sviktet det da de skulle behandle de mange asylsøknadene fra Syria-flyktninger i fjor. Det viser en rapport som ble sendt departementet i vinter, men som tidligere ikke er blitt offentliggjort.

Av 25 stikkprøver ble det funnet avvik i 14 saker som gjaldt syrere, skriver Minerva.

Fulgte ikke opp
I rapporten kommer det fram at informasjon fra politiet burde ha blitt fulgt opp i asylintervjuer, uten at det ble gjort. «Dette gjelder informasjon som kunne ha hatt betydning for UDIs vurdering av søkers identitet og sikkerhetsaspektet i saken», heter det blant annet.

– Vi har sett grundig på sakene og funnet at de ikke nødvendigvis ville fått et annet utfall. Likevel tar vi resultatet av målingen på alvor. Det er iverksatt flere tiltak for å hindre gjentakelse, sier leder i UDIs asylavdeling Hanne Marit Jendal til Minerva.

Kvalitetsmålerne konstaterer også at det mangler viktige opplysninger i flere saker, som familieforbindelser og om det er foretatt språktest for å slå fast om søkeren er fra landet han eller hun har oppgitt.

Nesten 20.000 syrere siden 2015
Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere avslørt at terrorinfiltratører har forsøkt å skjule seg blant kvoteflyktninger som ønsket å komme til Norge. IS har også flere ganger sagt at de sender terrorister som framstår som flyktninger, til Europa.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa før helgen til NTB at han ikke kan utelukke at den store innvandringen har økt terrorfaren i Norge, blant annet fordi det har ført til at det er flere personer uten sikker identitet i Norge.

Siden 1. januar 2015 har 10.200 syrere fått opphold i Norge etter å ha søkt asyl. De 8.000 syrerne Stortinget vedtok å ta imot i treårsperioden 2015 til og med 2017, kommer i tillegg.

(©NTB)