Nytt

Det når ikke høyere enn lokalnytt eller notisplass: Ulovlige bærplukkere tatt på Hedmarken. Men det er likevel en interessant historie. Bærplukkerne er thailendere, ikke polakker eller baltere. Også thailendere kan plukke bær selvsagt, og når en thailandsk kvinne har opphold i Norge, ser hun mulighetene.

Historien blir betydningsfull sett opp mot andre, større: Som da det før helgen ble kjent at Statnett har hatt bosniske elektromontører i arbeid som får trukket halvparten av lønna. De er rekruttert av et byrå som igjen benytter underleverandører. Ansvarsfraskrivelser og pulverisering av ansvar. Statnett reagerte, og antydet at byrået visste hva de gjorde.

Da får historien om de syv bærplukkerne en større dypere betydning. Det skjer over alt, i stort og smått, og er et eksempel på det som kalles: Kriminelle bygger det nye Norge. I sum blir effekten stor.

Sju thailandske skogsbærplukkere ble onsdag pågrepet i Hedmark. De manglet alle arbeidstillatelse og er utvist fra landet. Samtidig er arbeidsgiveren anmeldt.
Politiet opplyser til NRK at bærplukkerne bodde under kummerlige forhold uten arbeidskontrakt eller lønn. De jobbet for en thailandsk kvinne som nå er anmeldt.

– Det som gjør saken så alvorlig er at disse sju har blitt rekruttert av en kvinne med oppholdsrett som har skodd seg på dem uten å ha gitt dem arbeidskontrakt og samtidig unndratt seg skatteforpliktelser og fått svart inntekt fra disse, sier seksjonsleder Silja Strømme i utlendingsenheten hos politiet i Innlandet.

Bærplukkerne skal ha vært i landet siden juli.

– De bodde under svært dårlige forhold i campingvogn, og vi kan ikke se at de har mottatt lønn eller andre sosiale ytelser. Så vedkommende som har rekruttert dem, har overtrådt utlendingslovens bestemmelser om ulovlig arbeidskraft og utnyttet mennesker i en sårbar situasjon, sier Strømme til NRK.

Ifølge seksjonslederen har kvinnen erkjent forholdet. Politiet kjenner ikke til om bær har blitt solgt svart eller eventuelt omfang av dette. (NTB)