Nytt

Det er ikke bare på Østlandet man benytter personer med ulovlig opphold som arbeidskraft.

Politiet og skattemyndighetene raidet tirsdag morgen flere dekksentre i Bodø, skriver Avisa Nordland. Blant sentrene som fikk besøk av politiet var dekkbedriften på Snippen.

Politiet opplyser mandag kveld til NRK at det under rassiaen på Snippen ble funnet tre afghanere som ikke oppholdt seg lovlig i Norge.

– Det ble funnet tre afghanske menn som ikke hadde oppholdstillatelse. De har vært gjennom den vanlige papirmølla uten å få opphold men var fortsatt i landet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Salten politidistrikt.

De tre er nå fengslet i påvente av utvisning. Også i dette tilfellet var det tale om nokså kummerlige forhold etter norsk standard:

De tre afghanerne både bodde og jobbet ved dekksenteret på Snippen.

– Jeg vet ikke akkurat hva de har hatt i lønn, men det har nok vært under tariff. De har også bodd i samme lokale de jobbet, og det har ikke vært gode forhold de har bodd under, sier Ivar Bo Nilsson.

Den rikeste halvparten av befolkningen har tilgang på billige tjenester pga. lovbrudd på massiv skala. Prisen betales av dem som har minst, hva enten det er marginaliserte landsmenn eller utlendinger langt hjemmefra. Om 1. mai fortsatt skulle ha en mening i vår del av verden, burde denne skjevheten være et tema.

 

NRK Nordland: Tre afghanere utvist etter bilpleierassia

Se ellers den gode reportasjen Her bor Oslos slaver i Dagbladet.