Kommentar

Valget av Barack Obama som president betyr at internettgenerasjonen og minoritetene gjør den politiske prosessen til sin. En hel verden følger spent med, for mer enn noen gang er dette et globalt valg: Barack Obama representerer det tverrkulturelle og grenseoverskridende som preger vår tid.

Langt fra å være slutten på USAs hegemoni er det bekreftelsen på at USA står i en særstilling, økonomisk og militært, men fremfor alt kulturelt.

Med valget av Obama blir USA symbolet på en nasjon som overskrider de etniske og religiøse grensene og velger en person for hans kvalifikasjoner, ikke hans hudfarge.

Det gjøres mye ut av hva dette betyr for USAs svarte og andre minoriteter. Men betydningen er minst like stor for resten av verden. Alle land står overfor utfordringen med integrering, enten det er av mennesker eller ideer. Fristelsen til å diskriminere er stor, i betydningen gi noen forrang fremfor andre på grunnlag av ekskluderende premisser, fordi man tilhører en bestemt etnisk gruppe, har en bestemt tro, kommer fra et bestemt sted. Enkelte som idag hyller Obama, vil få problemer med de universelle idealene når turen kommer til dem.

Obama symboliserer en tidsalder hvor hele verden blir en melting-pot. At det amerikanske imperium får en svart leder viser at systemet kan fornye seg, og at USA ikke lenger er det samme.

Hellenisering

En parallell er helleniseringen av den antikke verden. Aten og de greske bystatene bukket under, først for Makedonia og så for Rom. Men Alexander den store og senere romerne spredde gresk kultur over store deler av Eurasia. Det Aten tapte i makt, vant de i kulturell utbredelse.

Det samme kan man si om dagens USA. USA har gitt oss biler, TV, Hollywood, Microsoft og Apple. Det er kreativitet det handler om, enten man snakker økonomi eller kultur. Og det er det Obama representerer: folk som får til noe og får utrettet noe. Men sin katteaktige gange og sitt lysende intellekt er det innlysende at han er self-made. Han er ikke kvotert inn i Det hvite hus. I løpet av kort tid vil vi trolig se det som innlysende at han vant valget og fikk jobben som verdens mektigste politiker.

Jeg innbiller meg at valget av Obama kommer til å bli så betydningsfullt at vi vil si før og etter.

Soft Power

USA er både Aten og Rom. George W. Bush representerte bare makten. Men imperiets største styrke er soft power. Obama er beviset på at den største ressursen sitter inne i hodet og hjertet, og at fargen utenpå er likegyldig.

Unge mennesker trenger en bekreftelse på at det er mulig. At man kan nå toppen uansett bakgrunn, og at det går an å leve sammen tross forskjeller.

Obama beviser begge disse tingene: anerkjennelse og sameksistens. Derfor blir hans styre av historisk betydning.

Les også

-
-
-
-
-

Les også