Sakset/Fra hofta

Justisminister Knut Storberget – som ser ut til å tilbringe all sin tid høyt og lavt og overalt på norske avisforsider om dagen – har greid det utrolige:

Han har helt på egenhånd fått relativt fiendtlige redaksjoner til å skrive ledere som sympatiserer med- og forsvarer den noe homsekultne og temmelig upopulære biskop Ole Christian Kvarme. Og det er ikke noe dårlig dagsverk for en justisminister som er travelt opptatt med å, i utpreget anstendige vendinger, forklare hvor uanstendig språkbruk og ditto holdninger vi andre har?

Biskop Kvarme kom uheldigvis i skade for å gjøre jobben sin ved å følge kirkemøtets vedtak som sier at det er i strid med kirkens gjeldende retningslinjer å vie homofile par i kirken, hvilket gjorde justisminister Storberget svært opprørt. Så opprørt at han fant det ytterst rimelig å gi Kvarme ansvaret for hatvold og hatkriminalitet og hele den delen av debatten som strutter av fordommer – som igjen altså produserer hat og vold – i samme slengen.

Som justisminister følte Storberget etter eget utsagn at det var hans ansvar å si fra før hatet og volden tar overhånd, og for det får han det glatte lag i Aftenpostens og Fædrelandsvennens ledere. Preses Olav Skjevesland kaller i tillegg Storberget vulgær, og Aftenposten nikker ordentlig enig.

På sin side nyter biskop Kvarme godt av noe jeg antar er en uvant sympati, og er sikkert veldig glad for at han samtidig som han forsøkte å stanse den omtalte vielsen ikke sa ting som:

– Alle avvik er et problem og homofili er et avvik. Det er det ikke tvil om. I medisinsk forstand er alle avvik sykdom.

– «Vet ikke» og «det kan jeg ikke svare på» på spørsmål om dødsstraff for homofili.

– Hva behager, mot avliving av homofile? Nei, det må vi spørre herr avlivingsfortaler Yusuf al-Qaradawi om først.

For da hadde nok biskop Kvarme vært i dyp trøbbel nå – og hvem tør vel å tenke på hvor offentlig opprørt den tolerante justisministeren og hans påfølgende retorikk ville blitt hvis noen hadde sagt noe sånt?

Aftenposten: Prinsippløs justisminister

Fædrelandsvennen: Storberget under beltestedet

Les også

-
-
-
-
-