Sakset/Fra hofta

Organisasjonene Åpne Dører og Stefanusalliansen arrangerer fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne i Midtøsten 18. oktober 2012.

Kristne verden over er bekymret for sine trosfellers situasjon i Syria, Irak og Egypt, og de to organisasjonene vil i samarbeid med felleskirkelige komiteer markere dette med fakkeltog i Oslo, Bergen, Stord, Kristiansand og Stavanger.

Mange kristne i Midtøsten lever med frykt for morgendagen. Borgerkrigen raser i Syria, Irak er fortsatt rammet av terror, og i Egypt har volden og usikkerheten økt etter revolusjonen i 2011.

Kristne i Syria, Irak og Egypt tilhører verdens eldste kirker. Men usikkerhet og frykt gjør at stadig flere kristne nå forlater Midtøsten. De ber om vår forbønn og støtte for å kunne bli værende i en region som mer enn noen gang trenger et kristent nærvær.

– Kristenforfølgelse er en av vår tids mest oversette tragedier. Spesielt i Midtøsten er kristnes nærvær dramatisk redusert de siste årene. Dette er med på å gjøre området både kulturelt og religiøst fattigere, og jeg oppfordrer alle katolikker til å delta i fakkeltoget og vise solidaritet med sine brødre og søstre fra andre deler av verden, sier biskop Bernt Eidsvig til katolsk.no.

Oppmøte skjer ved Oslo Domkirke klokken 17.00.

Høyres Fabian Stang med sin uttalte omsorg for de som trenger «oppmuntring og en anerkjennelse når livet oppleves som vanskelig», biskop Ole Christian Kvarme med sin ditto sans for samling av de opprørte og oppriktige motstand mot «krenkelser, men også mot reaksjoner som trekker mennesker inn i en spiral, vold og ødeleggelser», samt Islamsk Råd Norge med sin påberopte solidaritet med de som blir krenket — ikke å forglemme at de to sistnevnte allerede har proklamert sin «respekt for menneskerettigheter og verdsettelse av toleranse, respekt og likeverd» — vil selvfølgelig også stille opp for å demonstrere sin avsky mot stigmatisering og forfølgelse av religiøse mennesker.

Så da sees vi nok ved Domkirken alle sammen!

Den katolske kirke: Bli med i fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne