Innenriks

Kirken i Rogaland, med biskop Erling Pettersen i spissen, Muslimsk Fellesråd i Rogaland og imamkomiteen forfattet mandag kveld en fellesuttalelse der de tar sterk avstand fra bruk av vold.

De ble enige om følgende:

 

I brorskapets navn, og i gjensidig respekt og anerkjennelse av hverandre etter mange års godt samarbeid om viktige felles anliggender, vil vi uttale:

Terroren i Paris har brakt oss sammen for å målbære kristnes og muslimers felles anstrengelser for fred i vår verden, samhold og respekt.

Nei til vold og terror
Vi vil ta sterkt avstand fra all bruk av vold. Dette handler om kjerneverdier i kristendom, islam og alle andre trossamfunn. Vi står sammen om å fordømme all voldelig misbruk av islam og Profetens navn, på samme måte som vi står sammen om å fordømme all voldelig misbruk av kristendommen.

Ja til ytringsfrihet
Norsk lov fastsetter ytringsfrihet som en sentral verdi, og som vi sammen slutter opp om – innenfor de grenser som er satt av norsk lov. Vi oppfordrer alle til å anvende ytringsfriheten klokt, og slik at den ikke misbrukes til å såre og krenke utsatte enkeltpersoner og grupper.

Troens budskap
Fredskonserten i Stavanger Domkirke søndag 11 januar viser at alle religioner og livssynssamfunn i Norge deler et budskap om fred. En ærlig og åpen dialog i gjensidig respekt for hverandre gir oss ny styrke til sammen å forkynne et budskap om fred og rettferdighet, og er samtidig et klart budskap om at vi ikke finner oss i misbruk av tro og livssyn til vold, undertrykkelse og urett.

 

erling.pettersen_2011_stor

Jeg vet ikke om biskopen kjenner til sin egen trosbekjennelse, men for dem som ikke vet hva kristne bekjenner seg til, så er den apostoliske trosbekjennelsen som følger:

 

apparently dated 1465

Antonello da Messina Christ Blessing (1465) National Gallery, London.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

 

Det hadde vært interessant om vi kunne fått vite om biskopen har diskutert sin egen tro med de muslimske lederne, for faktum er at ingenting er mer blasfemisk i islam enn påstanden om Jesus Kristus som Guds sønn. Det kristne budskapet om en kjærlig Gud som sendte sin sønn for å frelse mennesket, er utålelig, det er respektløst overfor Profeten å hevde at han tok feil med tanke på kristendommens innhold. Av den grunn tømmes Midtøsten for kristne, av den grunn kan ikke koptiske menigheter i Egypt forholde seg til konvertitter. De tør ikke. Det vil være respektløst …

Og hva med misjonsbefalingen?

Den gjensidige respekten biskopen etterlyser, er en autoritær tilnærming til mellommenneskelige relasjoner. For kristne er misjonsbefalingen en naturlig del av troen, et ønske om å dele det glade frelsesbudskap med enhver ikke-troende.

Hva er da denne klokskapen biskopen etterlyser? Er det å følge anmodninger fra våre nye muslimske landsmenn? Og hvorfor er et begrep som klokskap i det hele tatt på agendaen? Hvorfor kan ytringer om en religion være ukloke? Ligger svaret i Paris? Er det terroren som viser oss at ukloke ytringer har konsekvenser?

På en skremmende måte viser uttalelsen fra Stavanger at alle religioner ikke nødvendigvis deler budskapet om fred, men at islams budskap om underkastelse innebærer slutt på ytringsfrihet, samt terror for dem som trosser profeten.

 

http://www.nrk.no/rogaland/ber-folk-bruka-ytringsfridomen-klokt-1.12146727