Tre jødiske gut­ter i alde­ren 17–18 år ble angre­pet av en gjeng mus­limske gut­ter i Paris lør­dag og hav­net på syke­hus. De tre til­hø­rer den reli­giøse sio­nis­tiske orga­ni­sa­sjo­nen Bnei Akiva, som er ver­dens­om­spen­nende.

De tre kom nett­opp fra bønne­stund. Bnei Akiva er bekym­ret for jøde­nes situa­sjon i byde­len. Det har vært flere over­fall på jøder, begått av nord­afri­kanske inn­vand­rer­gut­ter.

Accor­ding to a state­ment released by World Bnei Akiva spo­kes­man Tzvika Klein, the youths were initi­ally approa­ched by a group of three Muslim/African immi­grants who began to throw chest­nuts in their direc­tion. When one of the counselors asked them why they were being attacked, the assai­lants began shou­ting anti-Semi­tic remarks.

ANNONSE

Ten to 12 attack­ers wea­ring brass knuck­les joined the ori­gi­nal three and beat the three Jews until police arrived.

The vic­tims, Dan Nabet, Kevin Bitan and David Buaziz, had all been released from hos­pi­tal by Sun­day after­noon, spor­ting seve­ral wounds, inclu­ding a bro­ken nose, a bro­ken jaw and stitches.

Accor­ding to Tuati, the vic­tims’ fami­lies filed a com­pla­int with police. The inci­dent has alre­ady been rec­og­nized as an anti-Semi­tic attack by local aut­hori­ties. So far, police have iden­ti­fied three sus­pects.

Bnei Akiva is con­cerned that the inci­dent occur­red in a cen­tral area for its mem­bers, in the 19th arron­dis­se­ment in northeast Paris. The area, said Tuati, was close to a school and was visited by roughly 150 child­ren every Shab­bat.

It was the second anti-Semi­tic attack near the Bnei Akiva branch in two mon­ths.


Paris Mus­lims attack 3 Bnei Akiva youths

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Noen som har hørt om uttryk­ket “sud­den jihad syn­drome”?

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=529647

  (VG Nett) Store politi­styr­ker jak­ter en sverd­mann som over­falt tre jen­ter i Oslo man­dag kveld. 

  Man­nen er fort­satt løs i hoved­sta­den etter å ha truet tre jen­ter med et sverd.

  - Vi leter med store politi­styr­ker, men har fore­lø­pig ikke fun­net ham, sier ope­ra­sjons­le­der Tor Grøt­tum i Oslo politi­dis­trikt.

  Man­nen skal ha pakis­tansk utse­ende, og er iført en blå het­te­jakke og jeans. Han skal ha truk­ket het­ten godt ned foran ansik­tet.”

  Det burde kva­li­fi­sere til tog­gå­ing på Stol­ten­berg og co dette her. En vaske­ekte hjerne­vas­ket pakis­tansk rasist… Å løft på røven nu mis­ter Stål­seth.