Poesi

Ett Gathörn; och midt emot ett stort hus
En man står i gathörnet oc ser uppåt huset, der folk
sitta och läsa tidningar.
En annen man kommer; stannar och samtalar med den
i gathörnet; går.
Mannen i gathörnet promenerar; han säljer tidningar.
En man kommer ut från huset, och ber att mannen
går, så får han pengar; men han vill inte gå.
-Hva väntar ni på?
-Att det der huset skall ramla ….

August Strindberg Köra och vända. Strindbergs etferlämnade papper i urval
av Magnus Florin och Ulf Olssson.