Nytt

Genrebilde

Sverige er inne i alvorlige nedskjæringer i det offentlige tilbudet. Det går hardt ut over offentlig kommunikasjon. Et forslag i Strömstad går ut på at de syke skal sitte på med søppelbil, isbil eller postbil til nærmeste busstopp.

Det var Strömstad Tidning som fortalte om at den såkalte Rondenlinjen skal legges ned.

Med hjälp av dessa linjer kunde de sjuka och äldre från bland annat Strömstad ta sig gratis till NÄL-sjukhuset i Trollhättan för undersökningar och vård. Enligt det förslag som läckt ut till tidningen och som regionstyrelsen föredrar att kalla ”framtidsvision” föreslås att sjukresenärer i framtiden ska använda sig mer av den kollektivtrafik som finns.

Det vil si at de syke må komme seg til nærmeste offentlige kommunikasjon på andre måter:

För att ta sig från hemmet till busshållplatsen föreslås en samordning med post-, glass- och sopbilar.

En innsender skriver at isbilen kommer bare hver lørdag, og søppelbilen annenhver tirsdag.
Administrasjonen bekrefter at forslaget foreligger som del av en «fremtidsvisjon».
Eva Degerman, som är affärsområdeschef för Regionservice, bekräftar att förslaget finns med i handlingarna men föredrar att beskriva det som en ”framtidsspaning kring möjliga scenarier”.

 

Sjuka i Strömstad ska åka sopbil till sjukhus enligt tjänstemannaförslag