Sakset/Fra hofta

I den svenske serien «hvordan du som svensk skal integrere deg i ditt eget land», har muslimske foreninger i samarbeid med helsemyndighetene utgitt en veiledning på ikke mindre enn 40 sider for å gi helsepersonell oppdragelse i hvordan de skal forholde seg til sine muslimske pasienter.

Man må lære om islam for å kunne behandle muslimske pasienter, forstår vi. De går grundig til verks. For sikkerhets skyld blir vi fortalt at det er Allah som er skaperen av livet. Altså, i tilfelle noen var i tvil:

S K A P A R E N  A V  L I V E T

Allah är Skaparen och upprätthållaren av universum. Då människan inte kan lära känna sin Skapare genom sina fysiska sinnen, har Allah uppenbarat information om sig själv genom en rad sändebud och profeter.

Vi känner igen några av dem från tidigare heliga skrifter som Bibeln och Torah. Alla folkslag på jorden har någon gång fått ett sändebud från Allah. Den siste av dessa sändebud var enligt islamiskt tro Muhammad, (fvmh), genom vilken Allahs budskap fullbordades.

Hva har dette med sykdom og helse og gjøre? tenker du kanskje. Men forklaringen kommer: Mennesket har fått kroppen til låns av Allah.

Enligt islamisk uppfattning har människan fått kroppen till låns av Allah. Eftersom vi lånat den, är vi skyldiga att vårda den. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att söka medicinsk hjälp när vi är sjuka.

Så man oppsøker ikke legen fordi man er syk og vil bli frisk, men fordi man har lånt kroppen av Allah og skylder Allah å ta vare på den.

Illustrasjonene ser ut til å ha lite med svensk helsevesen å gjøre. Med mindre man tror at man blir frisk ved bønn:

Avsnittet som følger, forklarer hvorfor hele familien tropper opp på sykehuset. Det er det mange som har opplevd på norske sykehus også:

Oavsett om en muslimsk patient vårdas på sjukhus eller hemma är det viktigt för många att de inte är långt ifrån sina släktingar. Och att allt som kan stärka hemma känslan är stödjande. Det bästa sättet att ta reda på vad som är bäst för patienten i frågan är att fråga patienten själv om sina önskemål. Därför är det mycket viktigt att patienter som inte kan prata svenska får tillgång till en tolk.

Men muslimer er nærmest pålagt å besøke de syke. For dette får man belønning for i livet etter døden. Sa Muhammed.

S K Y L D I G H E T  A T T  B E S Ö K A  D E  S J U K A
I muslimsk tradition är det inte bara påbjudet att besöka den som är drabbad av sjukdom, många ser det närmast som en skyldighet. Detta påbud gäller för alla som befinner sig den
sjukes närhet – inte bara släktingar och nära vänner. Det är också något som muslimerna har lovats belöning för i livet efter döden. Sändebudet Muhammad (fvmh), sa:
”Den som besöker en sjuk person tilltalas från himlen: ”Du är god, din väg är god och du ska få din boning i Paradiset.”

Så kommer særkrav om leger av samme kjønn. Dette må være spesielt vanskelig i Sverige hvor det er så mange som ikke lenger vet hvilket kjønn de tilhører:

Många praktiserande muslimer efterfrågar att som patient – så långt det är möjligt – få bli undersökta av en läkare av samma kön. Denna önskan gäller också annan personal som närvarar vid undersökningen såsom sjuksköterskor och undersköterskor, läkarkandidater och tolkar. En sak som kan oroa vissa muslimska patienter är att det plötsligt kommer in (eller bara “kikar in”) ny personal mitt under en eventuellt känslig läkarundersökning. Många vill inte blotta sina privata kroppsdelar (mellan naveln och knäna) – utom när det är absolut nödvändigt.

Og så er det bønnetid. Fem ganger om dagen. Pasientene må ikke forstyrres eller bli avbrutt under bønn.

I en vårdsituation uppskattar därför många muslimska patienter att sjukhuspersonalen respekterar att få möjlighet att utföra dessa böner och att patienten får den tid de behöver för detta. Vanligtvis tar varje bön upp till 15 minuter. Under själva bönen är det viktigt för en muslim att inte bli avbruten eller störd.

Videre forteller veiledningen om fødsler, amming, omskjæring, død og begravelse (kremering er ikke tillatt). Ispedd koransitater. Koranen forklarer hvordan befruktningen skjer og den første delen av graviditeten, hvor fosteret er en «klump». Forklaringene er så gode som man kunne forvente av legekunnskapen for 1400 år siden …