Feature

Ordene til Joseph Biden da han aksepterte nominasjonen til visepresident. Han snudde seg på podet: -There is something about this guy. Obama har en inner vision. Hvis han skal bli en stor politiker må han forbli tro mot den. I natt viste han at han var visjonen og kan formidle den. Allerede nå har Obama gjort mye for å fornye verdens tro og tillit til USA. Han er en elitist, som det sies, men sprenger grensene for dette begrepet. Obama gjør ikke det han gjør for å tilhøre de utvalgte. Han gjør det mer som en som har et stevnemøte meed historien. Han ønsker å utrette store ting. Det er et ambisjonsnivå som er meget sjelden blant dagens politikere. Han blir et symbol på en global verden der det er mulig – å krysse grenser og «gjøre det». Obama ses på som en 21. århundre-politiker, som bygger på kunnskap og innovasjon. Han lovet å gjøre USA uavhengig av olje fra Midtøsten innen ti år.