Nytt

Det italienske hemmelige politiet arresterte sist lørdag kveld den 43 år gamle Abdelmajid Zergout, en marokkansk imam i moskeen i den norditalienske byen Varese, mens han spaserte gatelangs i nærheten av sin bolig.

[Dette skriver Corriere della Sera 19. august på side 14 i sin internasjonale utgave (distribuert blant annet til Storbritannia). Mannen som tidligere ble tiltalt men senere frifunnet for terrorisme i Milano i 2007, havnet således på ny i fengsel. Denne gangen er det ikke italiensk påtalemyndighet som tar affære, men en statsadvokat ved appelldomstolen i Marokkos hovedstad Rabat, som i en forespørsel datert 31. juli 2008 anmodet Italia om umiddelbar utlevering.

Den italienske dagsavisen meddeler videre at anklagene dreier seg om medvirkning til forbrytelser i den hensikt å utføre terrorattentater, geriljavirksomhet for undergraving av den offentlige orden og terrorfinansiering. Imamen ble etter å ha samtalt med sin advokat brakt til fengselet i Varese.

Appelldomstolen i Milano må innen 40 dager ta stilling til hvorvidt det foreligger grunn til utlevering, i motsatt fall må han settes fri. I boligen hvor Zergout holder til har det hemmelige politiet beslaglagt en bærbar datamaskin og arabiskspråklig materiale. Til grunn for anklagene ligger en påstand om delaktighet rettet av en person under tiltale i Marokko, hvor det for tiden sitter omlag 1000 personer innesperret for tilhørighet til islamske terrorceller.

Under kunngjøringen av arrestasjonen ved politistasjonen i Varese understreket påtalemyndighetens representant Maurizio Grigo den hurtige italienske reaksjonen på den marokkanske forespørselen, foruten det positive samarbeidet mellom de to landenes politistyrker.

Den kommentaren etterlot nok en bitter smak i munnen hos påtalemyndighetens folk i Milano, hvor man godt husker forviklingene forbundet med forespørslene om rettslig bistand fra Marokko under rettssaken mot Zergout og to andre muslimer, som var anklaget for å ha organisert en celle tilhørende den væpnede islamske gruppen i landet, ansvarlig for Casablanca-massakren i 2003.

Det var i mai 2007 at statsadvokat Elio Ramondini fremfor retten erklærte seg overbevist om å besitte elementene som beviste de tiltaltes straffeskyld, men at bevisene ikke ville kunne foreligge innen tiden som var berammet for saken. Ved domstolen for alvorlige forbrytelser i Milano hadde han bedt om å få høre 12 vitner, hvorav sju fra Marokko, blant disse også politimenn som skulle ha beseglet skjebnen til imamen i Varese. Men disse helt avgjørende vitnene ble aldri hørt, muligens fordi justisdepartementet ikke gjorde de fornødne anstrengelser for å bli lyttet til av lite samarbeidsvillige marokkanske kolleger.

Da de første svarene på etterforskernes spørsmål ble skaffet til veie etter fem måneder, hadde det skjedd etter gal prosedyre. Og da man forsøkte å redde situasjonen, nektet dommer Luigi Cerqua å forlenge prosessen, med den begrunnelse at han ikke ville vite av at «fienden ikke har rettigheter». Og slik gikk det til at den terrortiltalte imamen etter to år ble sluppet fri.

Hvordan det går med Zergout denne gangen gjenstår å se. Listen over imamer med tilhold i Nord-Italia som ikke har de beste relasjoner med landets retts- og sikkerhetsmyndigheter, begynner uansett å bli lang. I mai 2005 ble den egyptiske imam Abu Imad ved moskeen i Viale Jenner i Milano dømt for å ha organisert terrorvirksomhet i Irak, i juli samme år ble imam Mohamed Rafik dømt for internasjonal terrorisme ved domstolen i Brescia. I 2007 ble imam Korchi El Mostapha i moskeen i Perugia arrestert for planlegging av terrorvirksomhet, og i januar i år ble Mohamed Kohaila, imam i Torino, utvist fra Italia i egenskap av trussel mot den offentlige sikkerhet.

oversatt av Christian Skaug