Feature

Condoleezza Rice fikk det ikke som hun ville på NATO-møtet. Men i Warszawa er hun blant politiske venner: USAs spesielle bånd med Polen, Tsjekkoslovakia og de baltiske land er en interessant motvekt til Old Europe og deres uvillighet til å bryte med Moskva. De nye demokratiene i øst gir USA et handlingsrom det ellers ikke ville hatt. Undertegningen av rakettskjoldavtalen med Polen onsdag, er et bevis på det. At de nye demokratiene har USA i ryggen, øker også deres politiske innflytelse i EU.

Putin kjører alt hva remmer kan tåle. Statsdumaen er hasteinnkalt til mandag for å ta stilling til ønsket om full uavhengighet for Abkhazia. Sør-Ossetia sier de vil slå følge. Det vil være et klart brudd med follkeretten. Russland har selv sluttet seg til 14 resolusjoner i S-rådet som anerkjenner at de to enklavene er del av Georgia.

Putins politikk skjerper Polen og Tsjekkoslavakias overbevisning om at de må stå fast mot Moskvas nye imperialisme. Kun USA har styrken.

Les også

-
-
-
-