Kommentar

Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil gjerne fremstå som kritisk til Russland på linje med andre i NATO. Men reservasjonene og det pyntelige språket kan ikke skjule at Gahr Støres holdning er mye tammere enn feks. hans britiske kollega, David Milliband.

Gahr Støre sier det er «uakseptabelt» at Russland har gått inn i et annet land. Han sier NATO må kreve at russerne nå lever opp til sine løfter og trekker seg ut av georgisk territorium. Han sier det russerne har gjort og gjør er skadelig for deres omdømme (som om han var satt til å beskytte det). Han sier situasjonen er «krevende». Han benekter at Norge, dvs. regjeringen, har vært naiv i forhold til Putins Russland. Gahr Støre viser til at han og utenriksminister Sergej Lavrov så sent som i juni bekreftet det gode samarbeidet. Han sier at Russland har ulik tilnærming i Kaukasus og nordområdene.

Gahr Støre vil med andre ord ikke provosere Moskva. Han betrakter Georgia mer som et uhell, en glipp, eller et feiltrinn som lar seg rette opp. Det som totalt mangler er den prinsipielle holdningen: Russland kan ikke være del av det internasjonale samfunn og samtidig bryte dets regler.

Det er en helt annen tone over Millibands artikkel i the Times:

You don’t need to be a student of the crushing of the Prague Spring in 1968 to find the sight of Russian tanks rolling into a neighbouring country chilling. The Georgian crisis is about more than vital issues of humanitarian need and rule of law over rule of force. It raises a fundamental issue of whether, and if so how, Russia can play a full and legitimate part in a rules-based international political system, exercising its rights but respecting those of others.

Gahr Støre har plassert Norge blant de mest «pasifistiske» i NATO: regjeringen gikk bare med på rakettskjoldet da den ble stående alene, den er svært forsiktig i sin kritikk av Russland og har vært det i lang tid. Hvor er fordømmelsen av menneskerettsbruddene?

Milliband skriver at Russland har gjort et stort nummer av at georgierne har begått overgrep, de snakker om «genocid» og «utslettelse». Men det finnes ikke bevis for slike påstander, skriver han. Hvorfor har ikke Gahr Støre vært mer konkret i sin kritikk?

Russland har brutt flere av avtalene det selv har inngått.

First, in its own military operations, Russia has violated successive UN Security Council resolutions which they themselves agreed. Most recently Resolution 1808, passed in April, reaffirmed Georgian sovereignty and territorial integrity as well as limits on the Russian peacekeepers.

Når den selvsamme Lavrov som Gahr Støre er så god venn med, sier at verden bare kan glemme Georgias territorielle integritet, – hvorfor reagerer ikke Gahr Støre med større tydelighet? Hvorfor er kritikken ullen og generell?

Gahr Støre registrerer at nabolandene i Øst-Europa og Kaukasus blir skremt av krigen i Georgia. Men det er hva det er – beskrivende. Han tar ikke stilling. Disse landene vil avkreve vesteuropeerne klare svar. Respekt for statenes suverenitet, eller å føye seg for Russlands krav på å ha en egen innflytelsessfære med spesielle rettigheter. Det er det Russland krever når de sier at de aldri kan godta at Georgia og Ukraina blir medlem av NATO. Men hvorfor skulle Russland frykte at en nabo blir medlem av en demokratisk forsvarsallianse? Norge ser ut til implisitt å godta russernes definisjon av sine interesser.

Det springende punkt blir støtten til Georgia. Milliband sier at Strobritannia vil støtte Georgia praktisk og politisk.

At the emergency Nato foreign ministers meeting today I will argue for political and practical support for Georgia.
..
Practically we need to confirm the commitment made at the Nato summit in April to membership for Ukraine and Georgia and to follow it up with serious co-operation – militarily and politically – as part of a structured route map to eventual membership.

Georgia and Ukraine are undergoing significant processes of reform. We should be seeking to support them as they develop themselves economically and politically.

Det er grunn til å anta at Norge tilhører baktroppen og de mest forsiktige på NATO-møtet i Brussel idag, samtidig som Rice nevner russiske jagerbomberfly på tokt i Norskehavet som eksempel på en ny offensiv holdning.

Condoleezza Rice vil ha NATO til å sende et klart og tydelig budskapet: At Russland setter sitt forhold til Vesten på spill.

Milliband sier Russland har alt å tape. Deres økonomi er ikke større enn Spanias og befolkningen synker dramatisk.


Russia will not benefit from its aggression

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også