Feature

Russland kan ikke få i pose og sekk, sier Condoleezza Rice. Det kan ikke både opptre som Sovjetunionen og i neste øyeblikk kreve innflytelse og deltakelse i det internasjonale samfunn. Det må velge.

Verden hadde trodd at Russland hadde valgt den fredelige veien, den fredelige kappestriden, og akseptert prinsipper og regler for atferd mellom mennesker. Verden godtok at det var noen dumper i veien, i tro på at retningen var riktig. Nå viser det seg at Russland har skiftet kurs. Man definerer selv reglene og føler seg ikke lenger bundet av det internasjonale samfunn.

Det kan ikke fortsette. Russland vil betale en pris hvis det fortsetter i samme spor, sa Rice på vei til NATO-møtet i Brussel tirsdag. Hun sa USA var fast bestemt på å nekte Moskva å vinne en strategisk seier i Georgia, dvs. ødeleggelse av økonomien og forpurring av NATO-medlemskap.

«We’re determined to deny them their strategic objective,» Rice told reporters on her plane to Brussels.

Rice trakk også inn Norge som en liten nabo som kan bli truet. Hvis Russland kan bruke makt mot Georgia, kan det også gjøre det mot et land som Norge.

Rice said Russia’s action in Georgia was part of a recent pattern of military assertiveness by Moscow.

«I think everybody recognizes that this is not the first time that we’ve seen this problem,» Rice said. «We’ve had Russian strategic aviation challenging even along borders with the United States, which I might note is a very dangerous game and perhaps one the Russians want to reconsider.»

Russian Tu95 Bear H long-range strategic bombers approached Alaska about six months ago, triggering a U.S. response in which fighters were sent up to escort them until they turned back.

«The hope had been that Russia was going to build its foundation and relationships with Europe and the United States on the basis of Russian economic, political, cultural and other kinds of assets,» Rice said.

«And reminding people that Bears can fly near Norway or near Alaska and that you can use military force against a small neighbor is not a particularly appealing message or image.»

Dette er stikk motsatt av hva den sikkerhetspolitiske eliten i Norge tror og sier: at Russland oppfører seg helt annerledes i nordområdene.

Russia military actions a «dangerous game»: Rice