En gruppe russiske marineoffiserer er tatt under forsøk på å smugle anti-ubåtmissiler og bomber i størrelsesorden over 140 millioner kroner til Kina. Våpenlasten ble stanset i Tadsjikistan. 140 millioner er ganske mye penger. Hvis en gruppe offiserer kan orde en slik transaksjon, hva er de ellers i stand til? Man undres på at Kina er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.