Russlands nye angrepsubåt Belgorod, utstyrt med en drone som kan utløse en radioaktiv tsunami på en kilometers havdyp, har forlatt basen i Arktis hvor den har operert fra i hele sommer. Ingen vet hvor den er.

Officials warned that Russia may plan to test Belgorod’s «Poseidon» weapons system, a drone equipped with a nuclear bomb that Russia has claimed is capable of creating a «radioactive tsunami,» according to Italian media.

The drone can be deployed from the submarine at any time and detonated at a depth of 1 kilometer near a coastal city. Russian state media has claimed the device can create a 1,600-ft. wave that smashes into the coast and irradiates it.

Tjenestemenn advarte om at Russland kan planlegge å teste Belgorods «Poseidon»-våpensystem, en drone utstyrt med en atombombe som Russland har hevdet er i stand til å skape en «radioaktiv tsunami», ifølge italienske medier.

Dronen kan settes inn fra ubåten når som helst og detoneres på 1 kilometers dyp nær en kystby. Russiske statsmedier har hevdet at enheten kan lage en 1600 fot. bølge som slår inn i kysten og bestråler den.

Rebekkah Koffler er en respektert Russland-kjenner. Hun tror ikke Putin vil bruke et slikt våpen før han har ryggen mot veggen og er i ferd med å tape.

Rebekah Koffler, a strategic intelligence expert and author of «Putin’s Playbook,» warned that Russia’s use of such a weapon would only come as a last resort «in the event that Russia and the U.S. are in a direct kinetic war and Russia is losing.»

Koffler said the device is likely not to be operational until 2027, but Putin may be testing it as a means to intimidate both Ukraine its NATO allies in the West. Putin has warned that Russia’s potential use of nuclear weapons is «not a bluff.»

Rebekah Koffler, en strategisk etterretningsekspert og forfatter av «Putins Playbook», advarte om at Russlands bruk av et slikt våpen bare ville komme som en siste utvei «i tilfelle Russland og USA er i en direkte kinetisk krig og Russland taper. »

Koffler sa at enheten sannsynligvis ikke vil være operativ før i 2027, men Putin kan teste den som et middel til å skremme begge Ukrainas NATO-allierte i Vesten. Putin har advart at Russlands potensielle bruk av atomvåpen er «ikke en bløff».

Belgorod ble overlevert i juli i år. Belgorod har noe av de beste stealth-kapasiteter i verden, den beveger seg lydløst.

«There have been times when Russian nuclear-powered attack submarines, armed with long-range cruise missiles, operated undetected for weeks close to U.S. shores,» Koffler told Fox News Digital.

One incident in the early 2010s saw a submarine get detected only when it was leaving U.S. waters.

– Det har vært tider da russiske atomdrevne angrepsubåter, bevæpnet med langtrekkende kryssermissiler, opererte uoppdaget i flere uker nær amerikanske kyster, sa Koffler til Fox News Digital.

En hendelse på begynnelsen av 2010-tallet så at en ubåt ble oppdaget først når den forlot amerikanske farvann.

https://www.foxnews.com/world/russian-nuclear-submarine-armed-doomsday-weapon-disappears-arctic-harbor-report

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.