Feature

Quentin Tarantino vender sin forkjærlighet for vold mot Det tredje Rike. I «The Inglorious Bastards» får en gruppe amerikanske jøder i oppdrag å spre skrekk og svekke moralen blant tyskerne. Løytnant Aldo Raine spilles av Brad Pitt:

«Every man under my command owes me one hundred Nazi scalps . . . and y’all will git me one hundred Nazi scalps, taken from the heads of one hundred dead Nazis, or die trying.»

It is not just the scalping, or the carving of swastikas in foreheads, or the shooting of a German officer’s testicles, or the slow strangling scene – all shown with Tarantino’s customary love of detail – that is likely to upset the nation and its critics. It is the whole idea of turning the Second World War into a comic book adventure in which not a single German character has redeeming value.

Jean Améry skriver et sted at barnebarnet en gang kommer til spørre bestefar hva uniformen i skapet ble brukt til, og spår at Det tredje Riket vil bli trivalisert. Det kan godt være at filmer som dette vil være ett ledd i den kjeden.

bildet: August Sander brukte mange år av sitt liv til å fotografere det tyske folk.


Hitler to get Pulp Fiction treatment in Tarantino’s Inglorious Bastards