Carl Bildt forlanger at russerne stanser bombingen av Georgia. Selv om det finnes mennesker med russisk pass i Sør-Ossetia, gir ikke det Russland rett til å invadere et annet land, sier Sveriges utenriksminister til BBC World. Bildt lukter Putin-lunta.

-Hvis vi aksepterer prinsippet om at Russland har rett til å gripe til militærmakt for å beskytte sine borgere i et annet land, vil det ha «devastating consequences» – helt ødeleggende konsekvenser for det internasjonale samfunn, sa Bildt.

-Det finnes russiske borgere i en rekke land i det østlige Europa: Ukraina, Moldova, Hviterussland, Baltikum. Det finnes en betydelig frykt i disse landene for hva som kan komme til å skje, hvis Russland får lov til sette et eksempel i Georgia, sa Bildt.

-Det første som må skje er at Russland slutter å bombe, og slutter å sende styrker inn i Sør-Ossetia og Abkhazia, sa Bildt.

Han var konkret og klar, der den norske regjeringen er unnvikende og uklar. Statsminister Jens Stoltenbergs henstilling til begge parter om våpenhvile er upresis. Det er ikke lenger to jevnbyrdige parter, men en som er mye sterkere enn den andre. Når den signaliserer at den vil bruke overmakten, er det den som er rette adressat for et krav om ildopphør. En henstilling til «begge parter» blir dermed et slag i tomme lufta, og de facto mer line til Putins soldater til å gjøre jobben. Putin kan bare skylde på georgierne. Russerne må rydde opp og gjenopprette freden. Det er slike absurde begrunnelser utenriksminister Lavrov har brukt for bombingen.

Bildt har erfaringer fra Balkan, der Slobodan Milosevic brukte det etniske kortet til sine aggresjonskriger. Det kan se ut som om Bildt har lært. Den norske regjering har det tydeligvis ikke.

Det er modig tale fra Bildt. Moskva vil helt sikkert merke seg hvem som kritiserer dem.

Nyhetsbyrået AFP fremstiller det som at Bildt sammenligner Russland med Hitler og Milosevic. (Sweden’s foreign minister compared Russian policy to that of Adolf Hitler and Slobodan Milosevic.) Det var politikken deres og bruken av egne borgere i andre land, han referte til:

Bildt evoked memories of the German and Serbian wartime leaders in his condemnation of Russia, saying the protection of Russian nationals on Georgian soil did not justify the assault.

«Attempts to apply such a doctrine have plunged Europe into war in the past… And we have reason to remember how Hitler used this very doctrine little more than half a century ago to undermine and attack substantial parts of central Europe,» Bildt said.

«We did not accept military intervention by Milosevic’s Serbia in other Yugoslav states on the grounds of protecting Serbian passport holders,» he added.

Putin kom til Nord-Ossetia ikveld og sa Georgia har begått forbrytelser. Han brukte til og med ordet «folkemord» om det georgeriene har gjort. Når det benyttes så sterke ord, forstår man at Putin akter å fortsette krigen. Når han tyr til den verste forbrytelsen det internasjonale samfunn kjenner, sier det noe om hvor stor urett han vil hevne. Hevnen vil trolig bli grusom.

Norske journalister, fra NRK til NUPI-forskere, viser foreløpig stor forståelse for russerne. De kjøper i stor grad deres argumenter, slik man også gjorde med Rest-Jugoslavia/Serbia på 90-tallet. Det er forbløffende i hvilken grad posisjonene ligner hverandre.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-