Menneskerettigheter kan brukes til så mangt. Og det blir de. Blant annet brukes noen av dem i dag til å aktivt underminere andre menneskerettigheter – i intet mindre enn de samme menneskerettighetenes navn.

Mens teppet dras langsomt vekk under potene til den individualismen menneskerettighetene både forutsetter og beskytter, til fordel for en kollektiv beskyttelse mot virkelige og innbilte krenkelser og opprørte, subjektive følelser, jubler liberale og progressive menneskerettighetsforkjempere.

Nå kan det kanskje stilles spørsmål ved hvordan man i det hele tatt får subjektive følelser til å harmonere med et kollektiv som sådan eller kollektive bestemmelser, men den slags flisespikkeri er det jo bare vrangvillige dåsemikler som henger seg opp i. Så den problemstillingen er det best å la ligge.

De nå så smått beryktede Menneskerettighetstribunalene i Canada må sies å være de mest progressive på dette området. Statsadvokat David Kamal i Alberta likeså. I samarbeid har de nylig felt en dom som kan oppsummeres på følgende måte:

Alle barna har ytrings- og religionsfrihet unntatt Kjell; han er katolikk og gikk på en menneskerettssmell.

Den katolske presten Stephen Boission og hans organisasjon The Concerned Christian Coalition Inc. liker ikke homofile. De liker ikke kampen for homofiles rettigheter eller homofil praksis heller. De mener nemlig at det er i strid med deres guds ord, og det skrev den altererte fader Boission i et leserbrev i lokalavisen Red Deer Advocate i 2002.

Dette er et lite utdrag av pastorens bibelske høystemthet:

My banner has now been raised and war has been declared so as to defend the precious sanctity of our innocent children and youth, that you so eagerly toil, day and night, to consume.

With me stand the greatest weapons that you have encountered to date – God and the
«moral majority.» «Know this, we will defeat you, then heal the damage you have caused.

Come on people, wake up! It is time to stand together and take whatever steps are
necessary to reverse the wickedness that our lethargy has authorized to spawn. Where
homosexuality flourishes, all manner of wickedness abounds.

[The masses] Failure to stand against the horrendous atrocities such as the aggressive
propagation of homo and bisexuality»

Etter gjennomlesning av fader Boissions nestekjærlige formaninger har jeg forsøkt å finne synonymer til ordet «drittsekk», men så langt har jeg ikke hatt noen nevneverdig suksess. Og det er veldig traurig, for personlig føler jeg meg relativt krenket av å bli nødt til å sette ord som «drittsekk» på trykk.

Den anti-kristne aktivisten professor Darren Lund liker ikke katolikker som pastor Boission og organisasjonen hans. Han liker ikke deres kamp mot homofiles rettigheter eller homofil praksis heller. Han mener nemlig at det er i strid med hans og andres livssyn, og det skrev den altererte professor i en klage til Albertas Menneskerettighetskommisjon (AHRC).

Herr aktivisten er ikke homofil selv, men han føler seg altså krenket på vegne av kollektivet som kategoriseres som homofile. Kommisjonen anerkjenner både at professor Lunds sårede følelser ikke er subjektive og at professor Lund er subjektivt såret på vegne av et kollektiv. Derfor tilkjente menneskerettighetsdomstolen ved dommer Lori Andreachuk professor Lund erstatning for å ha tatt seg tiden og bryet ved å føle seg krenket på andre menneskers vegne:

In this case, there is no specific individual who can be compensated as there is no direct victim who has come forward…

Dr. Lund, although not a direct victim, did expend considerable time and energy and suffered ridicule and harassment as a result of his complaint. The Panel finds therefore that he is entitled to some compensation.

Fader Boission og hans The Concerned Christian Coalition Inc ble tilkjent munnkurv fra å ytre noe som helst kritisk om homofile noe sted for resten av deres liv:

Mr. Boissoin and [his organization] The Concerned Christian Coalition Inc. shall cease publishing in newspapers, by email, on the radio, in public speeches, or on the Internet, in future, disparaging remarks about gays and homosexuals.

De får ikke ytre noe som helst kritisk om den allerede sårede, ikke-homofile professor Darren Lund på denne siden av evigheten heller:

…prohibited from making disparaging remarks in the future about Dr. Lund or Dr. Lund’s witnesses relating to their involvement in this complaint..

Men til gjengjeld er pastoren beordret til å gi professoren en skriftlig unnskyldning i avisen Red Deer Advocate – en publisering AHRC åpenbart oppfatter det som sin rett å bestemme over.

Mr. Boissoin and The Concerned Christian Coalition Inc. provide Dr. Lund with a written apology for the article in the Red Deer Advocate which was the subject of this complaint.

Selv om redaktørene i Red deer Advocate inngikk et forlik med AHRC vedrørende publiseringen av det innklagede leserbrevet, har de i sterke, nokså uhøflige ordelag forklart AHRC at deres redaksjon ikke er AHRCs forlengde arm. Til tross for at canadiske menneskerettighetsdomstoler i stadig større utstrekning forsøker å utvide sin autoritet til å omfatte redaksjonelle avgjørelser i den canadisk pressen, finnes det ikke noe politisk mandat for denne menneskerettslige virksomheten.

For øvrig ville ingen vestlige samfunn til sammenligning finne på å beordre dømte drapsmenn- og kvinner til å publisere en skriftlig unnskyldning til deres ofres pårørende. Det kan ha sammenheng med at alle og enhver vet at en påbudt unnskyldning er fullstendig meningsløs. Men det stiller seg naturligvis helt annerledes med personer som forbryter seg mot dagens menneskerettighetstenkning. Og ved å beordre pastoren til å unnskylde seg og trekke tilbake for hva han skrev, har menneskerettighetsforkjemperne i Alberta, Canada i realiteten beordret den katolske presten til å offentlig avsverge sin personlige religiøse tro.

Så hvor kommer for eksempel menneskerettigheten religionsfrihet inn i Canadas menneskerettighetsdomstoler? Vel, det ser ut til at både den og ytringsfriheten er ødeleggende for hele hensikten med å ha en menneskerettighetslovgiving i utgangspunktet. Den liberalt innstilte politiske ledelsen i Alberta sendte inn provinsens statsadvokat for å se til at alt gikk riktig for seg i saken mot pastor Boission:

222. The Attorney General argues that freedom of expression is subject to a limitation. Further, that if people were allowed to simply hide behind the rubric of political and religious opinion, they would defeat the entire purpose of the human rights legislation.

240. It is the Attorney General’s position that there is no such thing as «discriminatory political and religious expression», speech is either legitimate or it is discriminatory.

Hvis vi ser bort fra at uten ytringsfrihet var det for så vidt heller ingen menneskerettigheter og derfor ingen arbeidsplasser i dagens menneskerettighetsindustri i det hele tatt, så bør vi kunne se på ytringsfrihet med en viss edruelighet. Den er faktisk ganske brysom, og dessuten så anerkjent i den globale landsbyen at det ikke er noen grunn til å mase stort med den lenger. Det er jo ikke sånn at den kan bli underminert og utradert, mener jeg. Spesielt ikke i menneskerettighetenes høyborg FN, der ytringsfriheten er så populær og utbredt at de landene som har den inkorporert i grunnloven eller øvrig lovgiving alltid er i mindretall og følgelig alltid blir nedstemt. Det sier litt om hvor lite moteriktig det er å forsvare noe så gammeldags som ytringsfrihet i året 2008!

Men siden meldingen fra AHRC og professor Lund er at alle i èn gruppe er identiske individer ut i fra hva de er født som, så er vel i det minste samtlige av Canadas homser usigelig takknemlige for at Albertas menneskerettighetsforkjempere ubedt har sørget for å spare deres sarte homsefølelser?

Nei, pussig nok ikke. Man kan rett og slett ikke stole på den kollektive gruppen homser. På typisk homsevis har flere av deres organisasjoner – hvis talsmenn- og kvinner i motsetning til AHRC og Darren Lund er valgt av noe som kalles «medlemmer», hvilket er en greie man ganske ofte frivillig velger å bli – har gått sterk ut mot både tribunalets virksomhet samt Lund generelt og dommen spesielt. De liker heller ikke pastor Boission og meningene hans, men de synes likevel at pastoren bør få beholde friheten til å komme med det religiøse vrøvlet sitt.

Dette håpløst umoderne arrangementet har nemlig den fordelen at for eksempel homseorganisasjoner får beholde retten til å hevde sitt synspunkt og samtidig kan kalle presten en fordomsfull idiot – uten å risikere å få et kobbel av totalitære menneskerettighetsforkjempere på nakken nå som det er bare er så in å ta hensyn til religiøse følelser. Med mindre du er katolikk og heter Stephen Boission da, selvfølgelig.

Men det later til – skrullete nok – at det har falt inn homser i inn- og utland at dommen mot den katolske gentleman er alt annet enn positive nyheter for dem selv. Både som individer og gruppe. Selv om det er vanskelig for de snille progressive å se for seg, så har det seg dessverre slik at for enkelte andre grupper er homser og homserier en ytterst krenkende livsform. I noen land – som forresten ser ut til å være nesten like glad i ytrings- og religionsfrihet som Canadas venstreorienterte Menneskerettighetskommisjoner – slår man vanligvis homser i hjel. Der er det ikke en gang snakk om hvorvidt homser har livets rett eller ei, bare om hvilke avlivingsmetoder som sett fra et religiøst perspektiv er mest givende for den offentlige moral.

Kan det derfor tenkes at når alle de snille skaper en presedens som tilsidesetter alle andre rettigheter til fordel for subjektive og kollektive krenkede følelser, så er det en viss mulighet for at det i sin tur – i en ikke altfor fjern fremtid – kan komme til å ramme for eksempel homofile og deres rettigheter i bakhodet? Hvis retten til å slippe å føle seg krenket opphøyes til å være den aller helligste, hvem skal så hindre andre grupper i å tilegne seg retten til å slippe å leve med en slik daglig krenkelse som de mener at homofile er?

Noen påpeker for øvrig at ikke engang de så uredde menneskerettighetsforkjemperne foreløpig har våget å påtale de mange muslimske religiøse ledernes markant hatefulle holdning til homofile. Ikke de økende voldelige overfallene på homofile på åpen gate utført av muslimske, unge menn i Europa heller. I Sverige er det for eksempel regnet som rasistisk å antyde at enkelte livsstiler ikke er kompatible med andre ditto. En homse som tillater seg å hevde at homofiles livsførsel er inkompatibel med islamisters verdensanskuelse, er altså å anse som en rasist. Enkelte homofile tolker dette som et ganske nedslående tegn i tiden. De finnes til og med de som er bekymret for hvem som blir den tapende part når den radikale venstresidens favorittgruppers interesser for alvor kolliderer på enkelte områder? Med tanke på den unike forståelsen for kollektive, religiøse krav som brer seg i vestlige samfunn, er det mye som tyder på at det kan bli den parten som ikke kan vise til medfødte egenskaper som kultur og religion, men bare til for eksempel seksuell legning.

Så irrasjonelle kan altså homofile bli. Og det attpåtil i en tid der religion er på sterk fremmarsj i det offentlige rom i hele den vestlige verden, godt støttet av de samme menneskerettighetsforkjemperne. Antagelig er de canadiske homsene så såret av den gode herr pastoren at de ikke helt skjønner hva de sier.

For i motsetning til canadiske homofile forholder tross alt landets menneskerettighetsforkjempere seg til virkelighetens verden. Og i den er det fremdeles de kristne som fyrer opp samtlige bål. De ville sikkert hengt homofile i heisekranser også, hvis det ikke var for Menneskerettighetenes tolerante fortalere. Tenk; kristne har attpåtil innledet en diskusjon om hvorvidt prester skal kunne vie homofile i kirken eller ikke.

Bare det sier jo litt om kristendommens intoleranse i forhold til alle andre religioner, gjør det ikke? Ikke rart man tilsidesetter menneskerettigheter som ytrings- og religionsfriheten for å få has på denslags. Hvis vi bare nå kunne få has på homser som ikke vet sitt eget beste og offentlig protesterer mot å bli tatt til inntekt for menneskerettighetsaktivistenes politiske agenda, så skulle roen være gjenopprettet.

Og neste gang, da tar vi…?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂