Nytt

Et flertall av norske journalister og redaktører foretrekker Demokratenes Barack H. Obama som nye president i USA. 51 prosent av de norske journalistene vil ha Obama, mens 38 prosent vil ha partifellen Hillary Clinton. For redaktørene er tallene henholdsvis 42 og 31 prosent. Kun 2 prosent vil ha republikaneren John McCain, viser en ny journalistundersøkelse.

USA-eksperter mener at dette preger den norske valgdekningen:

– Leser man norske aviser, skulle en tro at valget i USA står mellom de to demokratiske kandidatene Hillary Clinton og Barack Obama. Det er ikke tilfelle, det finnes en mann til, og han heter John McCain, sier tidligere redaktør og USA-ekspert Per Egil Hegge til Bergens Tidende.

Også førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Gunnar Grendstad, mener at norsk presses dekning av det amerikanske valget er ubalansert. Han peker på at journalister alltid har sans for det nye, som en forklaring. Ifølge Grendstad er det også en kjent sak at norske journalister er venstrevridde.

Ved valget i både Frankrike og Danmark nærmest seierserklærte norsk presse sosialistiske Sègolène Royal og sosialdemokraten Helle Thorning-Smith på forhånd. Imidlertid tapte begge de aktuelle valgene mot sentrum-høyre, slik også de fleste meningsmålingene i de respektive landene tydet på i forkant.

Dagbladet: Norske journalister vil ha Obama